Aranysárkány fejléc kép
 
SZILÁDY ÁRON – ARANY JÁNOSNAK Halas November 17. 1862.  
  Tekintetes Úr!  
  Bocsánatot kérek, hogy válaszommal mindeddig elmaradtam. Múlt hó elején szóval tett igéretemet
n
Jegyzet
Múlt hó elején szóval tett igéretemet
Szilády
Szilády Áron
ekkor
Pest
Budapest
en járhatott.
azomban
 [!]
[sic!]
most megujítom s a miben és a mennyire tőlem telik, örömest fogok közremüködni
n
Jegyzet
örömest fogok közremüködni
– Keleti (török és perzsa) versfordításokat küldött: négy népdal a Medsmúa’i sarkiból (azaz dalgyűjteményből), Török népdalok címmel ( Ko 1863. 9. sz. 1863. márc. 1. 204.); hat darab Sz’adi dalaiból ( 1863. II. 3. sz. 1863. júl. 19. 61–62., 26. sz. dec. 27. 612–613.), továbbá: Antara életéből c. arab elbeszélésből részletek ( 1864. I. 22. sz. 1864. máj. 29. 516–517., 24. sz. jún. 12. 566–568.); Dsami verseiből és Hafiz dalaiból ( 1865. 8. sz. 1865. febr. 19. 182–183.; az utóbbiból: 20. sz. máj. 14. 469.).
a „Koszorú” érdekében.  
  Mily mértékben? – ezt határozottan nem mondhatom meg – mostani napjaimban. A mire azomban
 [!]
[sic!]
érek, azzal a ’Koszorú’-hoz járulok, – ha lehet még Uj évig is.  
  További jó indulatát kérve maradtam  
  a Tekintetes úrnak  
  hű tanítványa s tisztelője  
 
Szilády Áron
Szilády Áron
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 608.)
Szilády Áron
Szilády Áron
(1837–1922): Nagykőrösön
Arany
Arany János
tanítványa. Ref. lelkész; 1861-től az Akadémia levelező, 1876-tól rendes tagja, 1867-től a Kisfaludy Társaság tagja. 1862-től Kiskunhalason helyettes, majd 1863 januárjától rendes lelkész. Cikkei a SzF-ben, a Ko-ban, az AkÉrt-ben és a Protestáns Képes Naptárban jelentek meg. L. AJÖM XVII. 986–987.