Aranysárkány fejléc kép
 
TÓTH KÁLMÁN – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1862. november 17.
 
  T. Uram!  
  Szíves felszólitását köszönöm s egész örömmel ajánlom magamat a „Koszoru” munkatársaul.
n
Jegyzet
a „Koszoru” munkatársaul
– Nyilt levél
Gyulai Pál
Gyulai Pál
hoz ( Ko I. I. 23. sz. 1863. jún. 7. 549.): ebben a BolM-ban megjelent szövegét bíráló
Gyulai
Gyulai Pál
val szemben védekezik; költeménye: Lengyel anya ( Ko 1865. 7. sz. 1865. febr. 12. 148.).
Alkalmilag – a jó expeditor
n
Jegyzet
expeditor
– intéző (lat.)
többet érvén egy magamféle poétánál – van szerencsém önnek egy ilyent ajánlani,
n
Jegyzet
egy ilyent ajánlani
– Az ismeretlen személy minden bizonnyal a Hf-nál teljesített szolgálatot.
ki nálam 8 évig e minőségben hiven és becsületesen működött. Ha használni akarja, legyen szives velem tudatni s én elküldöm önhez.  
  Most dolgozom egy kis „tanköltemény”en „drámai nyelv” cím alatt; ha elkészülök vele (a mit remélek) a Kisfaludytársaság
 [!]
[sic!]
jövő gyülésén mint beköszönőt fogom felolvasni.
n
Jegyzet
mint beköszönőt fogom felolvasni
– A Kisfaludy Társaság 1863. febr. 6-i ünnepi ülésén
Tóth Kálmán
Tóth Kálmán
az A mit isten végzett c. legendáját olvasta fel.
 
  Fogadja a „Koszoru” jövőjéhez legnagyobb szerncsekivánatomat
 [!]
[sic!]
s tiszteletteljes kézszoritásomat is  
 
Pest
Budapest
, nov. 17.  
 
TóthKálmán
Szerkesztői feloldás:
Tóth Kálmán
Tóth Kálmán
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 668.)
Tóth Kálmán
Tóth Kálmán
(1831–1881): költő, hírlapíró, szerkesztő; 1860-tól a Kisfaludy Társaság, 1861-től az Akadémia levelező tagja. A Bolond Miskát és a FL-at szerkesztette; a szépirodalmi lapok többségében jelent meg tőle költemény.