Aranysárkány fejléc kép
 
GÁSPÁR JÁNOS – ARANY JÁNOSNAK
Nagy-Enyed
Nagyenyed
, nov. 18kán1862.  
  Tisztelt barátom!  
  A mily váratlan és megtisztelő vala reám nézve, midőn a „Koszoru” ügyében irótársaidhoz intézett lelkes felhivásod régi barátodnál is bekopogtatott, mondhatom szintoly nagy zavarba ejtett, s kétkedve kérdém: vajjon nem vétette-é el az ajtót? Mit keres az igénytelen iskolamesternél a szépirodalmi diszes Koszoru?  
  Azonban közelebbről vizsgálva programmodat, látom, hogy a magamszerü Schulmeistereknek
n
Jegyzet
Schulmeistereknek
– iskolamestereknek (né.)
is hagytál tervezett lapodban egy zugocskát; nevezetesen a könyvismertetések, irodalmi és társadalmi közlések, föld- és népismei cikkek számára is… És így remélem – menynyiben hivatos
 [!]
[sic!]
teendőim engedik – ha aranynyal, ezüsttel nem is, legalább egy egy kis mirhával kedveskedhetem Koszorudnak.
n
Jegyzet
kedveskedhetem Koszorudnak
Gáspár János
Gáspár János
nevével nem jelent meg munka a Ko-ban.
 
  Azt, hogy becses lapodat itt, ez
ultima Thulé
Ultima Thule
n,
n
Jegyzet
ultima Thulé
Ultima Thule
n
– Messze északon, az Atlanti-óceánban fekvő sziget, Izland vagy Skandinávia egy része, amelyet Kr. e. 330. k. Pytheas fedezett fel, s a térképen a sarkvidékre helyezte. – Ultima Thule: a szárazföldünk legészakibb pontja; átvitt értelemben a Föld legtávolabbi zuga.
ismertetni, ajánlani kötelességemnek ismerem,
n
Jegyzet
ismertetni, ajánlani kötelességemnek ismerem
– Ezt az is alátámasztja, hogy
AJ
Arany János
egyik szerkesztői üzenetében így köszöni meg
Gáspár
Gáspár János
munkáját: „
N.Enyed
Nagyenyed
re
G. J.
Gáspár János
urnak. A lap megindulása bizonyitja, hogy a küldött pénzeket kaptuk. Szives köszönet a buzgó fáradozásért.” ( Ko 1864. II. 2. sz. 1864. júl. 10. 48. AJÖM XII. 255., 579.)
fölösleges mondanom. Vállalatod itt is minden jóknál viszhangra talál. Egyetlen sajnálkozó szót hallani itt ott a terméketlen évek, nyomasztó adók és pénzértéktelenség miatt elszegényedett vidéken, hogy t.i. ’miért nem lehete új lapodat is a
Szépir. Figyelő
Szerkesztői feloldás: Szépirodalmi Figyelő
eddigi árán
n
Jegyzet
Szépir. Figyelő
Szerkesztői feloldás: Szépirodalmi Figyelő
eddigi árán
– A SzF félévi ára 5 Ft volt, a Ko-é pedig 6.
adnod?’ Azt kevesen gondolják meg, hogy a költségesebb kiállitás, az irók díjazása hasonlithatlanul többe keritik.  
  Végül egy szíves kéréssel alkalmatlankodom neked tisztelt barátom. Szíveskedjél ezen
Gyulai Pali
Gyulai Pál
barátunkhoz szóló levélkét
n
Jegyzet
Gyulai Pali
Gyulai Pál
barátunkhoz szóló levélkét
– A levél, melyet
AJ
Arany János
eljuttatott a címzetthez, ismeretlen,
Gyulai
Gyulai Pál
csak 1862. dec. 19-én írt rá választ. ( GyPLev 439. 485.)
személyesen kézbe adni. Ez már a negyedik levelem hozzá, mely siető választ sürget.  
  Melyekután fogadd
edveseiddel
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: kedveseiddel
a legszívesb baráti üdvözletemet, s lapodhoz legőszintébb szerencsekivánatomat!  
  Tisztelt barátom  
 
igazbarátod
Szerkesztői feloldás: igaz barátod
 
 
GáspárJános
Szerkesztői feloldás:
Gáspár János
Gáspár János
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 595.)
Gáspár János
Gáspár János
(1816–1892): a nagyenyedi ref. tanítóképző főigazgatója, aki elsősorban pedagógiai és a gyermekirodalom körébe tartozó műveket írt. Ebben a korszakban népiskolai olvasókönyve jelent meg a protestáns népiskolák alsó osztályai számára (1865).