Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – CSAPLÁR BENEDEKNEK
Pest
Budapest
, nov. 20. 1862.  
  Tisztelt Hazafi!  
  Meleg szavakban irt becses ajánlkozását örömmel és nagy köszönettel vettem, de a lap anyagi dolgaival nyűglődve, nem volt időm ez ideig tolmácsolni köszönetemet.  
  Én, a tisztelt Kegyed által körvonalzott téren, munkásságától sok szépet várni fel
vagyo
Szerkesztői feloldás: vagyok
jogositva azok által, miket eddig
t.
Szerkesztői feloldás: tisztelt
Kegyedtől olvastam. Az álnévre nézve, hamár
 [!]
[sic!]
ilyet használni szükséges, a Figyelőben megfordúlt Árpádfi-t választanám,
n
Jegyzet
a Figyelőben megfordúlt
Árpádfi
Csaplár Benedek
-t választanám
Csaplár
Csaplár Benedek
tól
Árpádfi G.
Csaplár Benedek
álnéven jelent meg főcikk, A szellemi fásultság címmel ( Ko 1864. I. 6–7. 1864. febr. 7. 121–125., febr. 14. 145–149.).
mely „Koszorú”- iabb
 [!]
[sic!]
hangzású, mint a többiék.
 [!]
[sic!]
 
  De ohajtanám, méltóztassék valami dolgozatot még december folytán küldeni.
n
Jegyzet
valami dolgozatot még december folytán küldeni
Csaplár
Csaplár Benedek
nak a meginduló Ko-ban csak 1864-ben jelent meg említett dolgozata.
A szerkesztő leginkább lapja első számaival szokott megakadni, mert, kézirat hiányában, ritká
[törölt]
« k »
n
Beszúrás
választhatja úgy össze a mint szeretné, pedig a közönség szeme az első számokból méri a leendő lapot. Ezért kivánnám, hogy elegendő czikkel legyek ellátva, hogy czélszerűen választhassak, mit kell előbb adni, mit későbbre halasztani: szóval, hogy a „Koszorú”, első bemutatáskor, ne legyen összekapkodott halmaz. Kegyed talán valamely átalános miveltségi vagy társadalmi czikkel segíthetné elm
[törölt]
« ö »
o
Beszúrás
zditni a lap első számainak változatosságát. Ha ilyet még december folytán, úgy Karácsonyig, küldhetne, igen nagy hálára kötelezné  
  szives tisztelőjét  
 
Arany
Arany János
t.  
 

Megjegyzések:

Válasz Csaplár Benedek 1862. okt. 30-i levelére (1514.)