Aranysárkány fejléc kép
 
DUX ADOLF – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1862. november 21.
 
  Mélyen tisztelt hazafi!  
  Kérvén Önt, hogy fogadja hálás köszönetemet azon felszólitásaért, melynél fogva én is a „Koszoru” munkatársainak diszes sorába lépjek, ezennel van szerencsém kijelenteni, hogy szivesen fogom látni, ha nevezett lapjának bel- vagy kölföldi
 [!]
[sic!]
irodalmi rovatába felvételére méltányolni fogja illető nagyobb dolgozataimat vagy kisebb jegyzeteimet.
n
Jegyzet
nagyobb dolgozataimat vagy kisebb jegyzeteimet
– Nincsen tőle aláírt vagy rá jellemzően szignózott (
A. D.
Dux Adolf
vagy
D. A.
Dux Adolf
) dolgozat a Ko hasábjain, bár ez a kisebb, főleg németből fordított vagy átvett, névtelen ismertetések, dolgozatok közt felbukkanhatott. Elképzelhető, hogy
Dux
Dux Adolf
írása a Német lantos költők 1850 óta c. szöveg, -x szignóval ( 1865. 11. sz. 1865. márc. 12. 260–261.); gyanús A kalap c. ismertetés németből, x-y. szignóval ( 1865. 16. sz. 1865. ápr. 16. 380–381.); továbbá Az illatszerek című, melynek forrása ismeretlen, de vélhetően német eredeti ( 1863. I. 15. sz. 1863. ápr. 12. 357– 358.); illetve a Skót és schweizi népköltészet, amely szintén németből került átültetésre ( 1864. II. 9. sz. 1864. aug. 28. 213.). A két utóbbi írás végén -x. szignó található, akárcsak a Nemzeti Színház rovat egyik írása alatt 1865. 9. sz. 1865. febr. 26. 211–213.).
 
  Érdemes vállalatának minden a nemzettől kitelhet pártolástő kivánván, maradok  
  hű tisztelője  
 
Dux Adolf
Dux Adolf
 
 
Pest
Budapest
en Nov. 21én 862  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 594.)
Dux Adolf
Dux Adolf
(1822–1881): bölcseleti doktor, a Kisfaludy Társaság tagja (1867); a Pester Lloyd főmunkatársa;
Petőfi
Petőfi Sándor
,
Arany
Arany János
,
Katona
Katona József
,
Eötvös
Eötvös József
,
Jókai
Jókai Mór
,
Gyulai
Gyulai Pál
műveinek németre fordítója (1861-ben jelent meg a Katalin és a Keveháza fordítása). E korszakban megjelent munkái: Ungarische Dorfgeschichten (Bécs és Lipcse, 1862 – fordítás
Eötvös
Eötvös József
től), Frauen vor dem Spiegel (
Pest
Budapest
, 1864 –
Gyulai Pál
Gyulai Pál
Nők a tükör előtt című művének fordítása).