Aranysárkány fejléc kép
 
NAGY PÉTER – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Kolozsvár, 1862. november 22.
 
  Kedves Tekintetes Úr!  
  Becses felhivására, válaszul küldöm e pár czikket,
n
Jegyzet
küldöm e pár czikket
Nagy Péter
Nagy Péter
r. szignóval a következő fordításokat küldte a folyóiratba: A végzet (Szerb népmese) (Ko 1863. I. 1. sz. 1863. jan. 4. 13–16.); A kis tánczmester (Kavanagh után.) (1863. I. 13. sz. 1863. márc. 29. 298–306.).
s ha a
t.
Szerkesztői feloldás: tekintetes
Úr lapja irányával és igényeivel megegyezknek fogja találni dolgozataimat, igérem, hogy koronkint többel is fogok szolgálni.
n
Jegyzet
többel is fogok szolgálni
– Angol elbeszélések fordításai és más nyelvekből átvett ismertetései is rendszeresen megjelentek a Ko-ban: A tanár kalandja (1863. II. 3. sz. 1863. júl. 19. 62–65.); Livius elveszett könyvei (1863. II. 12– 14. sz. 1863. szept. 20. 276–280., szept. 27. 300–304., okt. 4. 324–328.); Budai népszinház (1863. II. 18. sz. 1863. nov. 1. 429. – bár ezt a cikket a később – 1864-ben – -i. -r. szignójú szerzőhöz is lehet kapcsolni, aki szintén a Népszínházról szemlézett); Az óhit szakácsné (1864. I. 1. sz. 1864. jan. 3. 15– 17.); Falsen János (1864. I. 4–5. sz. 1864. jan. 24. 85–88., jan. 31. 108– 112.); Homburg (1864. I. 6. sz. 1864. febr. 7. 137–139.); Mrs. Archie (1864. I. 20–21. sz. 1864. máj. 15. 469–473., máj. 22. 493–498.); A segéd mérnök (1864. II. 1–2. sz. 1864. júl. 3. 12–15., júl. 10. 37–40.); A három ostoba (1864. II. 9. sz. 1864. aug. 28. 209–211.); A nagymama (1864. II. 10. sz. 1864. szept. 4. 234.); Szamojéd népmesék (1864. II. 18. sz. 1864. okt. 30. 424–426., 20. sz. nov. 13. 471–472., 21. sz. nov. 20. 496–498.); Kőszemü Mournivale (1865. I. 1–2. sz. 1865. jan. 1. 13–19., jan. 8. 38–41.); Madame de Monferrato (1865. I. 10–11. sz. 1865. márc. 5. 228–232., márc. 12. 253– 256.); Medusa (1865. I. 23–26. sz.. 1865. jún. 4. 542–546., jún. 11. 565–570., jún. 18. 588–593., jún. 25. 613–618.).
A „Koszoru” megjelenhetése felől részemről még kétkedni sem tudok, sőt remélem előfizetőinek száma már előlegesen is megfo
[törölt]
« j »
g
Beszúrás
ja haladni a kivánt 1000-et, ugyanazért arra a szivességre vagyok bátor kérni a
T.
Szerkesztői feloldás: Tekintetes
Urat, hogy dolgozataimért járandó tiszteletdíjból a Koszoru egy példányának előfizetési árát levonva sziveskedjék nekem a lapot megküldeni. Magamat bövebb ismeretségbe ajánlott vagyok  
  A Tekintetes Urnak  
  tisztelője  
 
Nagy Péter
Nagy Péter
 
  Kolozsvárott, november 22én 1862  
  Tekintetes
Arany János
Arany János
Urnak.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 602.)
Nagy Péter
Nagy Péter
(1819–1884): ref. pap, majd püspök, 1855–1862 között a Kolozsvárra helyezett nagyenyedi teológiai főiskola tanára, 1864-ben főjegyzővé választották; a Ko rendszeres munkatársa volt, elsősorban fordításokkal és elbeszélésekkel.