Aranysárkány fejléc kép
 
SZÁSZ KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Kunszentmiklós, 1862. november 22.
 
  Kedves Barátom!  
  Igyekszem mindent kivánatod szerint tenni. Valami prózát kapsz,
n
Jegyzet
Valami prózát kapsz
– A Ko 1863. első félévi számaiban nem jelent meg próza
Szász Károly
Szász Károly
nevével.
ha csak lehet, deczember utolsó napjaiban; eredeti vers, ha egy-két hetet késik sem baj, mert az els 2–3 számot te,
Tompa
Tompa Mihály
,
Gyulay
Gyulai Pál
,
Lévay
Lévay József
jobban betöltitek. A Kisfaludy társaság
Ngyülésére
Szerkesztői feloldás: Nagygyülésére
nem lennék én hajlandótlan
n
Jegyzet
A Kisfaludy társaság
Ngyülésére
Szerkesztői feloldás: Nagygyülésére
nem lennék én hajlandótlan
Szász Károly
Szász Károly
a Zrínyi a költő c. verses elbeszéléséből olvasott fel részletet.
most is,
n
Jegyzet
A Kisfaludy társaság
Ngyülésére
Szerkesztői feloldás: Nagygyülésére
nem lennék én hajlandótlan most is
– Az 1862-es nagygyűlésen a Lorándfi Zsuzsána szőnyege c. verses elbeszélést mutatta be (vesd össze 1387.).
de:
Eötvös
Eötvös József
tudom ellene lesz, hogy ismét reám bízassék, vagy pedig csak azon lealázó feltétel alatt, hogy elöre
 [!]
[sic!]
bemutassam a felolvasandót;
n
Jegyzet
vagy pedig csak azon lealázó feltétel alatt, hogy elöre bemutassam a felolvasandót
– A szintén költeménnyel fellép
Tóth Kálmán
Tóth Kálmán
a Társaság 1863. febr. 2-i ülésén bemutatta felolvasandó művét: A mit az isten végzett, „melyen a gyűlés – a fenforgó
 [!]
[sic!]
politikai viszonyoknál fogva – módositást látván szükségesnek,
Tóth Kálmán
Tóth Kálmán
e módosítást a gyűlés kifejezett véleményéhez képest mindjárt
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
ülés közben megtevén”. ( KTJegyz MTAK Kézirattára, Ms 5767.); vesd össze az 1506. sz. levéllel és jegyzetével.
és – úgy elvagyok
 [!]
[sic!]
egyébbel, nagyobbal foglalva, hogy legfölebb csak apró-cseprő dolgokra, mínöket
 [!]
[sic!]
a napi irodalom kíván, lehet érkezésem nehány hónapig.  
  Mit a Szemlébe küldtem, az még nem Firdúsi; hanem Két eposz czimü nagyobb tanulmány első része, mely a Nibelungéneket tárgyalja. A második rész lenne aztán Firdusi, de legjobb esetben is csak majd a jövő őszre készül el.
n
Jegyzet
a jövő őszre készül el
Szász Károly
Szász Károly
Két eposz című közleménye jelent meg, négy részletben, a BpSz-ben. Az első kettő a Nibelungéneket, az utolsó kettő a Sahnámét tárgyalta. ( 1862. XVI. 233–290., 1863. XVII. 3–54., 1864. XX–XXI. 334–380, 100–175.)
 
  A figyelőnél fizetetlenségem, ha jól emlékszem, csak a következőkre terjed ki:  
  Vers egy: egy költőhöz, – mert
alelki
Szerkesztői feloldás: a lelki
ismeret, mint puszta mutatvány,
n
Jegyzet
mint puszta mutatvány
Egy költőhöz ( SzF II. II. 5. sz. 1862. jún. 5. 73.), A lelkiismeret című verse pedig a Századok legendájából készített Szász-fordítás egyik darabja ( SzF II. II. 17. sz. 1862. aug. 28. 265–266.)
dij nélkül marad.  
  próza három:
TóthEndre
Szerkesztői feloldás:
Tóth Endre
Tóth Endre
, Nibelungen,
Dalmady
Dalmady Győző
.
n
Jegyzet
Tóth Endre
Tóth Endre
, Nibelungen,
Dalmady
Dalmady Győző
Tóth Endre
Tóth Endre
Harangvirágok c. kötetéről ( SzF II. II. 9–10. sz. 1862. júl. 3. 134–135., júl. 10. 149–151.),
Hebbel
Hebbel, Friedrich
Die Nibelungen c. drámatrilógiájáról ( SzF II. II. 19–20. sz. 1862. szept. 11., 292–295., szept. 18. 307–310.) és
Dalmady
Dalmady Győző
költeményeinek ismertetéséről ( SzF II. II. 25. sz. 1862. okt. 23. 388–391.) van szó.
 
  Izentem Julcsától hogy mí
 [!]
[sic!]
(t.i.
Szilády J.
Szerkesztői feloldás:
Szilády János
Szilárdy János
n
Jegyzet
Szilády J.
Szerkesztői feloldás:
Szilády János
Szilárdy János
: (1839–1889) ref. lelkész. Középiskoláit Nagykőrösön is végezte, az 1860-as évek elején segédtanár Kunszentmiklóson, majd lelkész.
és én) tíz elöfizett összeszerzünk a Koszorúra. De megjegyzem, hogy nincs előfizetési ivünk, pedig jó volna. Küldj hát hozzám 2-3 darabot! s pedig mi előbb.  
  Hát Esmond s a
Sz. Legend
Szerkesztői feloldás: Századok Legendája
?
n
Jegyzet
Hát Esmond s a
Sz. Legend
Szerkesztői feloldás: Századok Legendája
Thackeray
Thackeray, William Makepeace
regényét
Szász Károly
Szász Károly
és
Béla
Szász Béla
öccse,
Victor Hugo
Hugo, Victor
versfűzérét
Szász Károly
Szász Károly
fordította; mindkettő a Kisfaludy Társaság könyvilletményeként jelent meg az 1862. és az 1863. év fordulóján. Vesd össze az 1425. sz. levél jegyzetével, ill. az 1393. és 1398. sz. levelek jegyzetével.
még síncs
 [!]
[sic!]
kiadva? szétküldve? Mikor megkapom, az itteni még hiányzó pártolók is befizetnek s azt is beküldöm a koszorúi előfizetéssel.  
  Isten veled. Mind ölelünk s vagyok  
  szeretö barátod  
 
SzászK
Szász Károly
 
 
KSzM.
Szerkesztői feloldás:
KunSzentMiklós
Kunszentmiklós
1862 nov. 22  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 606.) Válasz
Arany
Arany János
1862. nov. 19-i (1565.) levelére