Aranysárkány fejléc kép
 
MENTOVICH FERENC – ARANY JÁNOSNAK
MVasárhely
Szerkesztői feloldás:
MarosVasárhely
Marosvásárhely
 [!]
[sic!]
11/26 1862.  
  Édes
János
Arany János
om!  
  Sietek értesiteni és megkérni tégedet: hogy engem is azok közé számlálj, kik új irodalmi vállalatodat a legöszintébben üdvözlik, kik azt nemcsak kitünö
 [!]
[sic!]
nyereménynek, de valoságos szükségnek tartják. Részemről is mindent elkövetek lábostól agyvelöstől vállalatod támogatására. Megindultam az elöfizetök
 [!]
[sic!]
gyűjtésében, már szereztem ötöt, remélem 10-re kiszorithatom. Bátran küldheted a tiszteletpéldányt. Dolgozatokat is küldendek,
n
Jegyzet
Dolgozatokat is küldendek
– Főcikként megjelent munkája: A természetjelenségek befolyása az emberi szellemre (Ko 1863. II. 22–24. sz. 1863. nov. 29. 505–507., dec. 6. 529–531., dec. 13. 553–556.).
mihelyt értesülni fogok vállalatod megindulásáról, miröl egyébiránt nem lehet kétség, elmaradása szegénységi bizonyitvány volna olvasó közönségünk részéről.  
  Mély megindulással értesültem feledhetlen Károli barátunk halálaról.
n
Jegyzet
Károli
Károlyi Sámuel
barátunk halálaról
Károlyi Sámuel
Károlyi Sámuel
, orvos Nagykőrösön és
AJ
Arany János
baráti körének tagja; 1862. szept. 26-án hunyt el. L. a 1468. sz. levél jegyzetét.
Ha az ily éperős emberek is oly korán kidölnek, mi lesz belőlem,
Szilágyi
Szilágyi Sándor
-,
Losonczi
Losonczy László
ból
n
Jegyzet
Szilágyi
Szilágyi Sándor
-,
Losonczi
Losonczy László
ból
AJ
Arany János
és
Mentovich
Mentovich Ferenc
közös nagykörösi tanártársai:
Szilágyi Sándor
Szilágyi Sándor
és Losonczy László.
stb? Vagy tán a füzfa könnyebben hajlik és bajosabban törik?!  
  Hát te és kedves családod hogy vagytok? Mi most türhető egészségben vagyunk. Feleségem gyengélkedik, de még sem oly beteges mint
NKőrösön
Szerkesztői feloldás:
NagyKőrös
Nagykőrös
ön
.
Gyulá
Mentovich Gyula
m diak,
 [!]
[sic!]
igen szépen hegedül, leányom csaknem oly magos mint az anyja.
Elek
Mentovich Elek
uram igen jol tanul, szöke kis fiunkat
Feri
Mentovich Ferenc
t nem ismered.
n
Jegyzet
Feri
Mentovich Ferenc
t nem ismered
Nagykőrösi tanártársa családját jól ismerték AJ-ék, az elköltözésük után született ifj. Mentovich Ferencet kivéve, aki majd maga is természettan tanár, a nagykőrösi ref. gimnázium oktatója lett.
 
  A kedves komámasszonyt egész családommal tisztelve, csokolva,
Julcsá
Arany Juliska
t
Laczi
Arany László
t a legszivesebben üdvözölve; téged ölelve, ez uttal bevégzem soraimat.  
  Isten vagy még inkább az anyag (bankó alakban) veled.
n
Jegyzet
az anyag (bankó alakban) veled
Mentovich
Mentovich Ferenc
(a materializmus híveként) kedvelt búcsúformuláját használja. Ez egyúttal utalás arra a vitára, amely
Mentovich
Mentovich Ferenc
és
Brassai Sámuel
Brassai Sámuel
között 1862-ben a kolozsvári Korunkban zajlott ( Mikó 1971. 225–232.).
 
  Édes
János
Arany János
om  
  szerető tisztelő barátod  
 
Mentovich
Mentovich Ferenc
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 601.)
Mentovich Ferenc
Mentovich Ferenc
(1819–1879):
AJ
Arany János
nagykőrösi tanártársa, aki 1856 óta Marosvásárhelyen tanított természettudományt. Korábbi kapcsolatukra nézve l. AJÖM XVII. 679.
AJ
Arany János
folyóiratai mellett az erdélyi lapok rendszeres közlője. A kötet időszakában jelent meg tankönyve: A természettan elemei (1865).