Aranysárkány fejléc kép
 
WOHL JANKA – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
1862. november körül
 
  Szeretett jó bácsikám!  
  A’ la lettre
n
Jegyzet
A’ la lettre
– betű szerint, szó szerint (fr.)
veszem a dolgot – és
Stephanie
Wohl Stephanie
, valamint a’ magam nevében, minden lehető és leendő erönket
 [!]
[sic!]
felajánlom
n
Jegyzet
minden lehető és leendő erönket felajánlom
Wohl Janka művei a SzF-ben: Áldozat (I. 14. sz. 1862. febr. 6. 215.), Leila három dala (II. 11. sz. 1862. júl. 17. 169–170.), majd a Ko-ban: Bölcső-dal (1863. I. 13. sz. 1863. márc. 29. 298.), Búcsú (1863. I. 23. sz. 1863. jún. 7. 540.); Egy kis madár és Meg se mondtam… (1864. I. 3. sz. 1864. jan. 17. 56.), A menny áloéja (1864. I. 9. sz. 1864. febr. 28. 205–206.), Csillagképek (1865. 7. sz. 1865. febr. 12. 153–154.). Wohl Stephanie: regekönyvéből Az öreg vaslámpás élményei (1863. II. 10. sz. 1863. szept. 6. 222–229.).
AJ
Arany János
atyai szeretettel viseltetett a két művelt, tízes évei közepén járó leány iránt.
bácsikának. – Nevünket ott láthatni nekünk büszke öröm lesz – – stb… stb…  
  Valóban bácsika
ki mondhatlan
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: kimondhatlan
jó. Olyan komoly iróféle népnek tart bennünket, ’s ha bárcsak tréfából is meg küldi nekünk, az irótárshoz intézett sorokat. Ej bácsikám! De rosz társasága van!  
  Úgy örültünk az egésznek! Egész új lendületet adott eszméinknek, serkentve bennünket mindenféle eddig még embryo irodalmi müködésre. –  
  A’ propos –! Bácsikám lelkem! Irassa meg nekem
Julcsá
Arany Juliska
val, átolvasta-é a „Pasziflórát”
n
Jegyzet
Pasziflórát”
– A Ko-ban nem jelent meg, majd csak 1877-ben a testvérpár közös kötetében: Wohl Janka: Passiflora Caerulea (Beszély). Wohl Janka és
Stephanie
Wohl Stephanie
: Beszélyek és tárcák, Bp., Az Athenaeum R. Társ. kiadása, 1877. 273–292.
’s nincs-é valami meg jegyzése reá? Aztán elfogadja-é,
n
Jegyzet
elfogadja-é
– Ennek nincsen nyoma a Ko-ban.
mint a leendő „ Koszorú ” kézirat-tőkéjéhez járuló filléreket? – –  
  Igen nagyon kérem – miután a rosz idő miatt ki nem mehetek magam, lenne szíves édes bácsim nekem, ha lehet, még vagy két ilyen felhívást küldeni, roppant szükségem lenne reá, – miután ez legjobban vilagosit
 [!]
[sic!]
fel a lap irány fölött. – Különben is igen kérem édes bácsi, küldene ha lesz – jó szamú
 [!]
[sic!]
előfizetési ívet – már várják – és a mi erönkben áll – bizonyára meg is fog történni. –  
  Nem tudja édes bácsim, kapott-é
Julcsa
Arany Juliska
levelet
Lovassyné
Lovassy Ferencné Baranovics Róza
tól?
n
Jegyzet
Lovassyné
Lovassy Ferencné Baranovics Róza
tól
Baranovics Róza
Lovassy Ferencné Baranovics Róza
, ifj. Lovassy Ferenc felesége, aki franciából is fordított, AJ-ék kedves szalontai ismerőse, l. AJÖM XVI. 1181.
 
  Kezeit ezerszer csókolva, a néni
éi
Beszúrás
vel és
Julis
Arany Juliska
arczaival együtt maradok
h
ű
[bizonytalan olvasat]
séges
Szerkesztői feloldás: hüséges
 
 
Janká
Wohl Janka
ja  
  Mikor jönnek már ide a néniék???  
 
Laczi
Arany László
t üdvözlöm.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 668.) Wohl Janka (1846–1901), Wohl Stefanie (1848–1889): lapszerkesztők az 1870-es években. E korszakban megjelent műveik: Wohl Janka költeményei (1861), Wohl Stephania Regekönyve (1865). Wohl Jankától költemények és beszélyek jelentek meg a Hf és a FL hasábjain; folyamatosan publikált a SzF-ben és a Ko-ban is.