Aranysárkány fejléc kép
 
JÁMBOR PÁL –ARANY JÁNOSNAK Szabadka
[szerkesztői feloldás]
1862.
Dec. 4.  
  Kedves Barátom,  
  örömmel üdvözlöm a’ Koszorút, ugy is mint irótársaink összegét, ugy is mint nemzeti jutalmat az érdemesek fején.  
  Nekem reményem van hogy a’ Koszoru zöldelni fog, már cziménél fogva; miért is nem késem nevem munkatársaid körébe
n
Jegyzet
munkatársaid körébe
Jámbor Pál
Jámbor Pál
saját nevével három költemény jelent meg a Ko-ban: a Babérkoszorú (1863. I. 7. sz. 1863. febr. 15. 149.), a Mesterem (1863. I. 14. sz. 1863. ápr. 5. 316.) és a Czédrus lombok II. Marc Aurel (1864. II. 8. sz. 1864. aug. 21. 171–172.).
Hiador
Jámbor Pál
álnév alatt: Úton (1863. I. 24. sz. 1863. jún. 14. 559.), Kivándorlókhoz (1863. II. 6. sz. 1863. aug. 9. 126.), Dal a tengerről (1863. II. 10. 1863. szept. 6. 221.), A kristálypalota (1863. II. 22. sz. 1863. nov. 29. 507–508.); Czédrus lombok (1864. I. 4. 1864. jan. 24. 76–77.), Rachel halálára (1864. I. 23. sz. 1864. jún. 5. 534–535.); Byronhoz (1864. II. 19. sz. 1864. nov. 6. 437–438.); A virágról (1865. 2. sz. 1865. jan. 8. 28–29.), Lord Byron (1865. 16. sz. 1865. ápr. 16. 364–365.). Az Elegyes tárczaczikkek rovatba kétrészes közleményét küldte: Párisi naplómból I. A photograph (1864. II. 6. sz. 1864. aug. 7. 137–138.) és Párisi naplómból II. (Béranger temetése) (1864. II. 16. sz. 1864. okt. 16. 377–378.), majd ennek egy újabb, különálló darabját: Párisi naplómból (1865. 10. sz. 1865. márc. 5. 232–233.).
irni; annál inkább mert előfizetőid sorában már vagyok.  
  Mi a’ közzétett irói díjt illeti: én is azt mondom: dignus est operarius mercede sua.
n
Jegyzet
dignus est operarius mercede sua
– a munkás megszolgálta a bérét (lat)
 
  Ha találkozol
Gyulai
Gyulai Pál
val, mondd neki, hogy a’ Részvét Könyvébe szinte küldök egy költeményt.
n
Jegyzet
a’ Részvét Könyvébe szinte küldök egy költeményt
– Ez valószínűleg a Babérkoszorú c. verse; a gyűjtemény első kötetében nem jelent meg, a második kötet azonban nem került nyomdába.
 
  Sikert és kézszorítást!  
 
Jámbor Pál
Jámbor Pál
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 597.) A 4. lapon
AJ
Arany János
írásával, ceruzával:
Jámbor P
Jámbor Pál
előf.
Jámbor Pál
Jámbor Pál
(1821–1897): a szabadkai gimnázium igazgatója; költeményei, cikkei (leginkább
Hiador
Jámbor Pál
álnévvel) a Hf, VU, PN, OrszTükre, FL és Ko hasábjain jelentek meg. E korszakban megjelent művei: Egyházi beszédek (Szabadka, 1862 ), Hiador költői művei (Szabadka, 1863), A magyar irodalom története (
Pest
Budapest
, 1863), Nagy Sándor (
Pest
Budapest
, 1865), A milliomos leány (
Pest
Budapest
, 1865 ).