Aranysárkány fejléc kép
 
SZÁSZ KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Kunszentmiklós, 1862. december 4.
 
  Kedves Barátom!  
  Mit csináljak két pártolóval, ki a másod évi 4 frtot nem akarja
[törölt]
« elfogadni »
megfízetni
 [!]
[sic!]
s a könyveket visszaküldte?
n
Jegyzet
a könyveket visszaküldte
– A Kisfaludy Társaság két kunszentmiklósi pártolója nem kívánta fizetni az évi 4 forint pártolói díjat (bár az elkötelezettség 3 évre szólt), és a két könyvajándékot (Századok legendája és Henry Esmond) visszaküldte.
Arany
Arany János
bosszankodása olvasható az 1581. sz. levélben.
Rájok küldjem-e ismét? hallgassak? eladjam? visszaküldjem
Emich
Emich Gusztáv
hez?  
  Igen szeretném ha megszámolnál velem, csak azért hogy tudjam hogy állok.
NB.
Szerkesztői feloldás: Nota Bene
a Századok legendájára kaptam
[szerkesztői feloldás]
ceruzával aláhúzva
200 + 25 frtot.
[szerkesztői feloldás]
ceruzával aláhúzva
Az Esmondra – ha jól emlékszem 15 ív árát; a lapnál a megirtam dolgok számitatlanok; ez utobbiak árát ki foghatom-e a 12-
[törölt]
« ki »
15-keig nálam összejövendő Koszorúi elöfizetésekböl, vagy ezeket intacte
n
Jegyzet
intacte
– érintetlenül, sértetlenül (lat.)
beküldjem-e? A mint akarod s rendeled.  
 
Tóni
Szász Károlyné Bibó Antónia
n
Jegyzet
Tóni
Szász Károlyné Bibó Antónia
Szász Károly
Szász Károly
felesége,
Bibó Antónia
Szász Károlyné Bibó Antónia
(l. az 1425. sz. levél jegyzetét)
arra kéri
Julcsá
Arany Juliska
t, vegyen számára valami igen szép lencsét iczét és
Béla
Szász Béla
n
Jegyzet
Béla
Szász Béla
Szász Béla,
Szász Károly
Szász Károly
testvére, aki ekkor
Pest
Budapest
en tanult a ref. teológián
utján sziveskedjék ki küldeni!!  
  Ölelünk s vagyok  
  szeretö barátod  
 
SzászK
Szász Károly
.
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
 
 
KSzM
Szerkesztői feloldás:
KunSzentMiklós
Kunszentmiklós
1862. Decz. 4.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 606.) Válasz
Arany
Arany János
1862. nov. 19-i levelére (1565.)