Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1862. december 10.
 
  Kedves barátom!  
  Eddig már kaptad legközelebb elinditott levelemet; most tehát jelen soraidra röviden: A Kisfaludi
 [!]
[sic!]
társaság dolgában fájdalom! rám nem számíthatsz; ezer ok akadályoz, a
Kaz
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás:
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
ünnep és
Sz.
Szerkesztői feloldás: Székács
felhozása
[törölt]
« nem »
rosz szájizt
Beszúrás
csinált nekem e dologhoz
,
Beszúrás
[törölt]
« szájizt, »
de ezt éretted ki bírnám köpni, azonban ez évben az ünnepekkel van már bajom, januárt deputatiók
n
Jegyzet
deputatiók
– küldöttségek (lat.)
és egyházi visitatioval
n
Jegyzet
egyházi visitatioval
– Egyházközségi látogató vizsgálat: két-három egyházi és világi kiküldött évenként végiglátogatta a ref. egyházközségeket.
töltöm tehát már maga a nyers idő is hiányzik; azután nem akarok én semmi czéh által azon emberekhez tartozni, még kötelességből is kirukkolni, végre sem kedélyem sem erőm sem nyugalmam hozzá. Ha akarod adjad Ikarust s a másikat forditsd a szóban lévő czélra.
n
Jegyzet
a másikat forditsd a szóban lévő czélra
– Valószínűleg a Téli reggelen: ez nem a Társaság nagygyűlésén hangzott el, hanem a Ko-ban jelent meg ( 1863. I. 6. sz. 1863. febr. 8. 125.). L. az 1627. sz. levelet.
 
 
Szemere
Szemere Bertalan
csak 22 nevet küldött, én is megbántam hogy annyit össze firkáltam; most minden felszóllitott azt mondja: nekem is van ivem! s ez 10 közzűl
 [!]
[sic!]
9 nél csak kibúvó ajtó. Épen most jövök Molnár Viktortúl ki lelkesen szoritná ezt a dolgot, de – boszankodik
 [!]
[sic!]
és szidja a publicumot. Azonban csak reméljünk. Finis coronat opus.
n
Jegyzet
Finis coronat opus
– a vég koronázza meg a művet (lat.)
 
 
Gyulai
Gyulai Pál
val kérlek beszélj. Honnan tudod a hegyaljai mulatságot?
n
Jegyzet
Honnan tudod a hegyaljai mulatságot
– Az 1862. novemberi,
Szemeré
Szemere Miklós
nél tartott szüreten a szokásosat felülmúló mulatságra kerülhetett sor.
én soha se beszéltem volna el neked.  
  Ölelünk csókolunk.  
  igaz hived  
 
TompaM
Szerkesztői feloldás:
Tompa M
Tompa Mihály
 
  Hanva Vasárnap késő estve.  
 

Megjegyzések:

A 4. lapon két postai bélyegző:
TORNALLYA
Tornallya
10/12,
PESTH
Budapest
12/12; piros 10 krajcáros bélyeg, kivágott pecsét helye.
Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 662.) Kéziratos másolat: MTAK Kt Ms 3/4. 131–133. Válasz
Arany
Arany János
1862. dec. 5-i levelére (1580.)