Aranysárkány fejléc kép
 
DEGRÉ ALAJOS – ARANY JÁNOSNAK Meran decemb 13 án 862.  
  Mélyen tisztelt barátom
Arany
Arany János
!  
  Igen megtisztelve éreztem magamat becses felszólitásod által, s a mennyire parányi erőmtől telni fog, örömmel sietendek – méltán –
nagyjővendőjü
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: nagyjövendőjű
[szerkesztői feloldás]
a magánhangzók ékezetelése többször bizonytalan
lapodnál közremködni.
n
Jegyzet
sietendek
[szerkesztői feloldás]
lapodnál közreműködni
Degré Alajos
Degré Alajos
nak két elbeszélése jelent meg: Szívharc (Ko 1863. I. 9–10. sz. 1863. márc. 1. 198–204., márc. 8. 222–227.) és A boldogítók (1863. II. 21. sz. 1863. nov. 22. 485–490.) Ezt követően 1863 végétől mintha elhidegült volna
Degré
Degré Alajos
AJ
Arany János
folyóiratától, amiben szerepet játszhatott sértettsége is amiatt, hogy – bár ennek nyíltan nem adott hangot – munkáit nem vették figyelembe a Kisfaludy Társaság könyvilletmény-kiadásánál.
 
  Ha tehát szerény nevemet programmodba akarod foglalni, csak kitüntetésnek veendem, s akaratomon nem fog mulni, hogy várakozásodnak megfeleljek.  
  Isten veled! üdvezel  
  tisztelö hived  
 
DegréAlajos
Szerkesztői feloldás:
Degré Alajos
Degré Alajos
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 594.)
Degré Alajos
Degré Alajos
(1820–1896): ügyvéd, 1870-től a Kisfaludy Társaság tagja. E korszakban jelent meg A számzött leánya c. regénye (1865); elbeszéléseket és útirajzokat közölt a Ko, a CsalKör és a HazKülf hasábjain.