Aranysárkány fejléc kép
 
TÓTH ENDRE – ARANY JÁNOSNAK Vatta, decemb. 16. 862.  
  Tisztelt barátom! szédelegve írok még most is; nagy beteg voltam s a szobát tán az egész télen sem lesz szabad elhagynom. Árnyéknak is vézna lettem.  
  Ha betegségem nem gátol vala: fel volt nálam téve hogy mindenütt megjelenek programmoddal
 [!]
[sic!]
a megyébe s így tán lett volna valami sikere annak hogy előfizetést fogadtam el lapodra.  
  De majd egy hónapja már, miót
a
Beszúrás
az udvaromat se láttam. Igy csupán azokat lehete felhívnom ki
k
Beszúrás
betegségem alatt felkerestek. Hanem bármíly kevés is: a legtisztább örömmel küldöm azt
n
Jegyzet
küldöm azt
– A lista nem maradt fenn.
s remélem ez már a szükséges szám fölöslege leend..?  
  Az ide mellékelt költeményt
n
Jegyzet
Az ide mellékelt költeményt
A halottas ágy 1703 (Ko 1863. I. 11. sz. 1863. márc. 15. 245–246.)
pedig lapod számára küldvén: igen kérlek, ha szükségesnek találod valahol az igazitást, tedd meg azt! igen jól fog esni lelkemnek figyelmed. Adjátok tudtomra valamikép:
Gyulai
Gyulai Pál
kapta-e versemet?
n
Jegyzet
Gyulai
Gyulai Pál
kapta-e versemet
Tóth Endre
Tóth Endre
(fenn nem maradt) levelében a
Gyulai
Gyulai Pál
szerkesztette Részvét könyvébe (1863) küldött verset: Isten hozzátok (217– 219.). Vesd össze az 1529. sz. levéllel.
 
  Isten veled! Családodat tisztelve vagyok  
  szerető barátod  
 
T. Endre
Tóth Endre
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 667.)