Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1862. december 18.
 
  Kedves barátom!  
  Hát hogy s mint vagy már? Nem is kívánom hogy most irj nekem, most,
Bajza
Bajza József
ként „bokros foglalatosságaid között”.
n
Jegyzet
Bajza
Bajza József
ként „bokros foglalatosságaid között”
– Utalás az Athenaeum egyik szerkesztőjére és a megindulás eőltt álló Ko-ra.
Bizzál! én azt hiszem jol
 [!]
[sic!]
fog elsülni a dolog; ha kevés megyen is egy helyröl s ember által
[törölt]
« , »
: az ország nagy, és sok kicsi sokra megyen. Nekem is van egy pár előfizetőm, majd a Molnár Viktoréhoz csatolom.  
  Ezt az idezárt czímzetlen levelet czímezd meg
Császár Ferenc
Császár Ferenc
z
n
Jegyzet
Császár Ferenc
Császár Ferenc
z
– (1807–1858): költő, író, műfordító; 1832-től az Akadémia levelező, 1847-től tiszteleti tagja, 1845-től a Kisfaludy Társaság tagja. 1850-ben a PN-t alapította, 1852-ben a Szikszói Enyhlapokat szerkesztette, 1853-ban megindította a Dcs-ot.
valamellyik fiához; tudom hogy maradtak gyermekei, de neveiket nem tudom. A mellyik fia inkább ra
 [!]
[sic!]
ér valamire annak czímezd, s a mellyik egyszersmind literatur-féle ember. Atyja, valamellyik vállalatában, ha jól emlékszem a czímre, egy Boldog sziget czímű versemet
n
Jegyzet
Boldog sziget czímű versemet
Boldog sziget ( Dcs 1857. X. sz. okt. 15. 451–453.)
adott ki. Ezt most nem találom, pedig kéne; arra
ké rem
Szerkesztői feloldás: kérem
föl azt az ifjut: hogy írassa le, vagy küldje hozzád leíratás végett s hogy azután nekem
elkűldhess d
Szerkesztői feloldás: elkűldhessd
.
 [!]
[sic!]
László öcsém majd leírja, adja isten hogy leírhassa, az az már ollyan egésséges
 [!]
[sic!]
legyen mint a makk. Ezt kivánom
[törölt]
« , »
s kivánjuk
Juliská
Arany Juliska
nak is, sőt minden jót s boldog ünneplést kivánunk öszveséggel
 [!]
[sic!]
mindnyájotoknak. Feleségem beteg volt, fekvö beteg pár napig, most lábadozik, s így csak megvagyunk csendesen. D
[törölt]
« em »
e
Beszúrás
már kedves öcsém elég az én szememnek. Isten veled!  
  Igaz barátod  
 
Miska
Tompa Mihály
 
  Hanva, dec 18. 1862.  
  UI. a verseket, remélem kaptad, régen elküldtem; s még egy másik levelet is válaszúl a Kisfaludy társaság ügyében irt soraidra.
n
Jegyzet
a verseket, remélem kaptad, régen elküldtem; s még egy másik levelet is válaszúl a Kisfaludy társaság ügyében irt soraidra
AJ
Arany János
megkapta
Tompa
Tompa Mihály
1862. dec. 3-án (1577.) és 10-én (1585.) kelt leveleit.
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 662.)