Aranysárkány fejléc kép
 
MEDGYES LAJOS – ARANY JÁNOSNAK
Deezs
Deézs
862.
dec 19.  
  Kedves barátom!  
  A ’Koszorura’ küldök 6 előfizetőt 36. ft. Bizonyára többet is gyüjthettem volna, de itt minden valamire való ember kapott előfizetési ivet.  
  A nőknek az
a
Beszúrás
kivánságuk, hogy legalább minden évszakban a Koszoru adjon egy divatképet s ha ez igérve lesz, az előfizetők száma kétszerte tőbb
 [!]
[sic!]
lett volna. Hijába! ez a nők mulhatatlan szükséglete s magam is a szépizléshez tartozónak vallom a csinos oltözetet,
 [!]
[sic!]
s ebben iranyt
 [!]
[sic!]
adni a szépirodalom hivatásával nem ellenkezik.  
  Leányom részére magam is előfizetvén tisztelet példánynyal nem akarlak terhelni, mert egy háznál két példányban egy lap felesleges.  
  Egyebaránt a lapba dolgozni
n
Jegyzet
a lapba dolgozni
– l. az 1532. sz. levél jegyzetét
kötelességemnek s legnagyobb szerencsémnek tartom.  
  Fogadd szerencse kivanatomat
 [!]
[sic!]
s hazafi udvözletemet.
 [!]
[sic!]
 
  tisztelő barátod.  
 
Medgyes Lajos
Medgyes Lajos
. mk  
  nb. 1. aranyat
[szerkesztői feloldás]
küldök. A Koszorunak küldök 1 költeményt
n
Jegyzet
A Koszorunak küldök 1 költeményt
Székesfejérvári és utasokra
[szerkesztői feloldás]
[bizonytalan olvasat]
címmel nem jelent meg m a Ko-ban.
 [!]
[sic!]
Székesfejervári és utasokra
[szerkesztői feloldás]
[bizonytalan olvasat]
Gyulai
Gyulai Pál
nak a részvét kőnyvebe
n
Jegyzet
Gyulai
Gyulai Pál
nak a részvét kőnyvebe
Medgyes Lajosnak nincsen közleménye ebben a gyűjteményben.
 [!]
[sic!]
kuldött
 [!]
[sic!]
dolgozataimnak e csomagot add át. Ha a „Koszorunak” még előfizetőket kapok ujévig elkűldöm. Egyéb eránt e vidékről sok előfizető van.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 601.)