Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ORMÓS ZSIGMONDNAK
Pest
Budapest
, dec. 21. 1862.  
  Tekintetes Úr!  
  Korszerű és alapos czikkét
n
Jegyzet
Korszerű és alapos czikkét
Gróf Széchenyi emléke milyen legyen? (Ko 1863. I. 2–6. sz. 1863. jan. 11. 25–29., jan. 18. 50–53., jan. 25. 73–77., febr. 1. 97–100. és febr. 8. 121–125.). A szobor felállítását már 1860. április 10-én elhatározta az Akadémia, helyét pedig az épül akadémiai épület mellett képzelték el. A pályázatot 1865-ben hirdették meg, és ezen (némi vitát követően) Engel József nyerte el a jogot a mű elkészítésére. Az elhúzódó munkák után végül 1880-ban készült el a szobor és került az akadémiai palota elé (vesd össze Nagy 2001. 191–195.).
nagy örömmel s köszönettel vettem, azonnal válaszoltam is volna; de válaszom, sajnos tévedésből, mit csak később vettem észre, itthon maradt.  
  Most már futtában egy sort. A külön lenyomásra nézve, azt hiszem, semmi nehézség sincs, az ilyen nem is szokott sokba kerülni, csupán méltoztassék
 [!]
[sic!]
megirni hány példányban akarja, s én beszélek
Emich
Emich Gusztáv
chel. Nem tudom még, cicero vagy garmond betűkkel jő-e a Koszorúban. – de
 [!]
[sic!]
ez mindenik díszes betűfaj – s nem tesz nagy különbséget. Csak arra kérem, méltóztassék most már az én késedelmemet sietős válaszával helyreütni, mert a lap első vagy második számában meg akarom kezdetni, s akkor már tudni kell; hogy a kiszedett betűket szélyel
 [!]
[sic!]
ne hányják.  
  Legszivesb üdvözlettel  
  tisztelője  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

MTAK Kt Ms 4516/50. Fénykép-másolat. Az eredeti magántulajdonban van,
Sáfrán Györgyi
Sáfrán Györgyi
kiadást előkészítő cédulája szerint Szentgyörgyi Mária birtokában. 1965-ben a temesvári Állami Levéltár Ormós-gyűjteményében volt található.