Aranysárkány fejléc kép
 
P. SZATHMÁRY KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Nagyenyed, 1862. december 21.
 
  Kedves bátyámuram!  
  Itt küldöm az aeszthetikai levelek első fogatát kivánsága szerint.
n
Jegyzet
kivánsága szerint
– A kívánság az 1862. dec. 8-án íródott, elveszett AJ-levélben (1583.) hangozhatott el. Ezek a levelek aláírva nem jelentek meg a Ko-ban, bár az Irodalom és művészet rovat számos anonim írása születhetett
P. Szathmáry
P. Szathmáry Károly
tollából.
 
  Törekvésem népszerű s nők által is élvezhető modor mellett maradni és a nélkül, hogy unalmassá válnék
m
Beszúrás
égis jol be markolni az aesztheticai
 [!]
[sic!]
fogalmak közé s annak legujabb vívmányait is beszőni. A hazai kitéréseket ezentul még kevésbé akarom mellőzni, mert itt legjobban áll, hogy exemple
[törölt]
« illustra »
[szerkesztői feloldás]
mivel sor végére esett és nem fért ki
illustrant”.
n
Jegyzet
exemple illustrant
– igazoló példa (fr.)
De épen e miatt szeretném, ha a czikkek fölé név – tudniilik az enyém – nem jőne, miután itt ott darázsfészekbe kell nyulnom. Igyekezni fogok a művészt nem, csak művét bántani, vagy kiemelni; de mi után ez nem irodalmi vita, a nyilt sisaknak nem tulajdonitok értelmet.  
  A későbbi levelek, mint az előzményekböl látható nem csak az irodalomra, de a képző müvészetekre is ki fognak terjedni.  
  Ha azonban e firkák vagy irányak,
 [!]
[sic!]
vagy tartalmok és modor
[törölt]
« o »
u
Beszúrás
knál fogva nem tetszenének, kérem azt velem mielőbb tudatni, hogy vagy változtassak, vagy félrevessek, mert időm drága s akkor a többit jegyzeteim között hagyom.  
  A kéziratot azon esetben vissza küldeni kérem; talán egykor jobb kedvvel fogok majd hozzá
s
Beszúrás
jobban fog sikerülni.  
  A Koszorura van három előfizetőm, de még van reményem többet
is
Beszúrás
gyüjteni, – azért felküldéset
 [!]
[sic!]
késöbbre
 [!]
[sic!]
halasztom.  
  Ha beszély kell,
n
Jegyzet
Ha beszély kell
1863 márciusában A kis halom címmel jelent meg elbeszélése ( Ko 1863. I. 12–13. sz. 1863. márc. 22. 268–276., márc. 29. 293–298.)
egy hóval elébbi megintést kérek.  
  Magának es
 [!]
[sic!]
családjának boldog ünnepeket és praenumeransok
n
Jegyzet
praenumeránsok
– előfizetők (lat.)
ezreiv
Beszúrás
el aranyozott uj évet kívánva, maradok  
 
N.Enyed
Szerkesztői feloldás:
NagyEnyed
Nagyenyed
21ik dec. 1862.  
  tisztelveszeretö
 [!]
[sic!]
öccse  
 
P.SzathmáryKároly
Szerkesztői feloldás: P. Szathmáry Károly
 
  NB.
Gyulai
Gyulai Pál
nak kérem megmondani, hogy a nyugdijjintézeti
 [!]
[sic!]
Albumban
n
Jegyzet
Albumban
– A Részvét könyve újabb kötetére utalhat, amely azonban nem jelent meg.
hagyjon számomra egy félívnyi helyet, ha egy „genret
[szerkesztői feloldás]
a záró idézőjel hiányzik
szívesen vesznek s uj évig nem késö, – küldök. Tisztelem öt
 [!]
[sic!]
is, – valamint az összes szerkesztöséget.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 604.)