Aranysárkány fejléc kép
 
PODMANICZKY FRIGYES – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Aszód, 1862. december 22.
 
  Tisztelt irótárs!  
  Ma inditottam útnak az elöfizetést a Koszorúra, melynek megjelenhetését s sükerét
 [!]
[sic!]
várva várom, miután ez irányban véleményem szerint nagyon kevés történt
[szerkesztői feloldás]
Ettől kezdve a kettős ékezetű magánhangzók ékezete összehúzva, általában a mai helyesírás szabályai szerint rögzítve.
az utolsó években.  
  Magam is beváltandó igéretemet, küldök ezennel egy kis dolgozatot,
n
Jegyzet
küldök ezennel egy kis dolgozatot
– Ennek sorsa ismeretlen.
Podmaniczky
Podmaniczky Frigyes
nevével 1863-ban nem jelent meg munka a Ko-ban (l. még erről az 1681. sz. levél jegyzeteit); egy évvel később azonban kettő is: Liliom Eszter (1864. I. 3–4. sz. 1864. jan. 17. 57–61., jan. 24. 77–84.), A varázs-hegedű (1864. II. 21–22. sz. 1864. nov. 20. 487–493., nov. 27. 510–517.).
a mely tulajdonképen egyik regényemnek képezné mintegy elöszavát vagy bevezetését.  
  Nézd át, s ha használhatod tartsd meg, s ha nem itéled arra valónak menezd
 [!]
[sic!]
vissza. Midön megkezdém irói pályámat s még most fö czélom azt,
 [!]
[sic!]
bebizonyitani: hogy nemes hangzatú s kissé komoly szinezetü anyai nyelvünk, mind ezért épen oly alkalmatos a legfinomabb társadalmi érintkezésre mint bár mely más; ez oknál fogva foglalkodom gyakrán
 [!]
[sic!]
oly eszmékkel s tárgyakkal, melyek tulajdonképen inkább a nőket s azok is csak egy részét érdeklik; épen ez oknál fogva nem vagyok barátja a túlhalmozott, nagyon is virágos nyelvnek, szóval mind annak a mi pályám simára való törésében gátol.  
  Hogy nem minden süker
 [!]
[sic!]
nélkül munkálkodunk e téren, mutatja nemzeti nyelvünk már majdnem általános meghonosúlása felső köreinkben. Nem akarván tovabra
 [!]
[sic!]
igénybe venni, úgy is szerfelett lefoglalt perczeidet, maradok tisztelőd  
  Aszód 1862. Dec. 22.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 602.)