Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – HALMÁGYI SÁNDORNAK
Pest
Budapest
, dec. 24. 1862.  
  Tisztelt Barátom!  
  Már elment volt levelem, midőn a kézirat megérkezett. Én azzal nagyon meg vagyok elégedve, annál fogva ne méltóztassék félbeszakitni a munkát, hogy mielőbb megkaphassam a végét. Nekem, mint irám, a társadalmi dolgok iránt semmi kifogásom: csak az elejét kisértem meg, küldött jegyzeteihez képest, policzei-fähigebb
n
Jegyzet
policzei-fähigebb
– a rendőrség számára elfogadhatóbb (né.)
állapotba tenni. De kérném a végit, minél előbb, mert, úgy eshetik, hamarabb rászorúlok, mint gondoltam is.  
  Legszivesb üdvözlettel  
  tisztelője  
 
AranyJ
Szerkesztői feloldás:
Arany J
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 597.) Kéziratos másolat: MTAK Kt Ms 3/6. 56. Válasz
Halmágyi
Halmágyi Sándor
1862. dec. 20-i levelére (1593.).