Aranysárkány fejléc kép
 
FÁY ANDRÁS – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1862. december 27.
 
  Kedves Uram Öcsém!  
  Fogadja úri neve napján szives idvezletemet, ’s azon forró kivánásomat, hogy az isteni kegyelem Uram Öcsémet, honunk ’s irodalmunk diszére, számos boldog évekig éltesse, ’s engedje megérnie szebb jövőjét a’ hazának; azon esedezém részemről, hogy engemet továbbra is nagy becsű barátságában tartson meg; melybe ajánlott őszinte tisztelettel maradtam  
 
Pest
Budapest
en, 27 dec. 1862.  
  Kedves Uram Öcsémnek  
  alázatos szolgája  
 
Fáÿ András
Fáy András
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 594. Ott 1862. dec. 17-ére datálva.)