Aranysárkány fejléc kép
 
MENTOVICH FERENC – ARANY JÁNOSNAK Marosvásárhely 7/1 1863.  
  Édes
János
Arany János
om!  
  Egy előfizetési dijt a „Koszorura” ide zárva, melyet a következendő czímmel légy szíves megindítani:  
  Gróf Teleki Gézának
n
Jegyzet Teleki Géza (1843–1913): író, politikus; országgyűlési képviselő és belügyminiszter Széll Kálmán kormányában; 1899-től a MTA igazgatótanácsának tagja, 1894-től a Történelmi Társulat elnöke. Írt elbeszéléseket, készített fordításokat, népdalgyűjtéseket.
 
  alkalmat
 [!]
[sic!]
veszek magamnak egész bízodalommal megkérni: szíveskedj az ide zárt
Heckenast
Heckenast Gusztáv
nak szóló levelet, tartalmát magad elolvasván, egy két
 [!]
[sic!]
szóval bevorwortolva
n
Jegyzet
bevorwortolva
– elszóval ellátva (né.)
neki kézbesíteni, s az eredményről a Koszoru postájában pár szóval értesíteni.
n
Jegyzet
a Koszoru postájában pár szóval értesíteni
Mentovich
Mentovich Ferenc
Az új világnézlet c. művét 1863-ban kísérelte meg kiadni, de a cenzúrahivatal megakadályozta (majd csak 1870-ben jelenhetett meg).
AJ
Arany János
válasza: „Viszont üdvözlet. Kaptunk mindent, s igyekszünk eljárni benne.” ( Ko 1863. I. 3. sz. 1863. jan. 18. 72.)
Gondolom hogy a rendezési bajokon túl vagy különben nem mertem volna alkalmatlankodni.  
  Nem képzeled mennyire várjuk a Koszoru első számát, ma Január 7-ike s még sem kaptuk meg, reményljük hogy ez csak az első számmal van így a többit gyorsabban fogjuk megkapni.  
  Mi most minyájan
 [!]
[sic!]
jól vagyunk feleségem rég nem volt nagyobb beteg, magam pedig apróbb kornyadozásokból felűdülve a napokban vadászni is voltam
 [!]
[sic!]
lőttem egy nyulat, melyet szerettem volna a kedves komámasszonynak telegrafon elküldeni.  
  Egész családommal minyájatokat
 [!]
[sic!]
tisztelve, ölelve vagyok  
  szerető igaz barátod  
 
Mentovich Ferenc
Mentovich Ferenc
z.  
  U. i. Az íródeák Mentovich Gyula
n
Jegyzet
Mentovich Gyula
Mentovich Ferenc
Mentovich Ferenc
ekkor 16 éves fia
tiszteli
Arany
Arany János
bácsit,
Laczi
Arany László
t,
Julcsá
Arany Juliska
t, csokolja
Arany néni
Arany Jánosné Ercsey Julianna
kezeit.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 601.)