Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – AIGNER LAJOSNAK
[szerkesztői feloldás]
1863. január
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
1863. január
– A levél a Ko megindulásának első heteiben születhetett, amelyben
AJ
Arany János
Aigner
Aigner (Abafi) Lajos
re bízta az Új könyvek c. rovat vezetését, folytatva a SzF szerkesztésekor kialakult kapcsolatot.
 
  Tisztelt
Aigner
Aigner (Abafi) Lajos
úr!  
  Nem tudom hogyan, elszámitottam magamat, mint a német mondja, jómagyarúl. Azon arány szerint semmi munka sem dijaztathatik a Koszorúban. Én a két hót értettem együtt – és igy ajánlatom az őn kivánatával egyezik, melyet is mindenkor örömest teljesítek. Csupán arra kérem, hogy a küldeményt szerdán este, vagy legfelebb csütörtökön d. e. 10-ig megkaphassam.
n
Jegyzet
a küldeményt szerdán este, vagy legfelebb csütörtökön d. e. 10-ig megkaphassam
– A Ko vasárnaponként jelent meg.
– Capitel betűvel mindig a könyv czíme jelölendő; az iró neve, ha a czím előtt áll, compakttal,
n
Jegyzet
Capitel; compakt
– betűtípusok (az Új könyvek rovatban míg a művek címeit nagybetűkkel szedték, addig a szerzők nevét kurzívval – akár a mű címe előtt állt, akár utána)
ha utána áll, akkor simplán cursivval. Egyéb változtatás nem szükséges. Inkább válogatott, mint sok könyv kell egyszerre.  
  Bocsásson meg a kis tévedésért, de melyet helyrehozni, bár mind nekem mind Önnek kellemet
l
Beszúrás
en érzés, mégis szükséges vala.  
  Idezárva kü
l
Beszúrás
döm a 10 ftot, nagy köszönettel.  
 
AJ
Arany János
.  
 

Megjegyzések:

Aigner (Abafi) Lajos (1840–1909): irodalomtörténész, könyvkiadó, bibliográfus. E korszakban könyvkereskedsegéd volt (Pozsony,
Pest
Budapest
, Köln, Stuttgart).
Pest
Budapest
re 1863-ban érkezett a család.