Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ORMÓS ZSIGMONDNAK
Pest
Budapest
, Jan. 11. 1862
n
Jegyzet
1862
– a helyes dátum: 1863
 
  Tekintetes úr,  
  tísztelt
 [!]
[sic!]
barátom!  
  A „Széchenyi Emléket” nyomják, 4–5 számban ki fog jőni,
n
Jegyzet
4–5 számban ki fog jőni
Gróf Széchenyi emléke milyen legyen? címmel ( Ko 1863. I. 2–6. sz. jan. 11. 25–29., jan. 18. 50–53., jan. 25. 73–77., febr. 1. 97–100. és febr. 8. 121–125.), vesd össze az 1595. sz. levél jegyzetével.
s a betűket félre rakatom. Csak egy baj van: a Koszorú hasábja keskeny, hozzá a betűk aránylag nagyok, s a „
Tóth
Tóth István
” kisded alakjában
n
Jegyzet
a „
Tóth
Tóth István
” kisded alakjában
– „
Tóth
Tóth István
”: Tóth István (1832–?) az egri líceumi nyomda igazgatója, a Gutenberg c. első magyar nyomdász-szaklap szerkesztője és kiadója (1865–1867).
Ormós
Ormós Zsigmond
AJ
Arany János
segítségét kérte munkája különlenyomatának ( A Széchényi-szobor és a szobrászat realismusa.
Pest
Budapest
, 1863. címmel meg is jelent) elintézésében (l.
AJ
Arany János
1862. dec. 21-én kelt levelét, 1595.); a technikai gondok ezzel kapcsolatban merültek fel.
nem fog oly jól nézni ki, mint ennek apró nyomása. Egy-két sor betűvel még keskenyebb, mint
Tóth
Tóth István
nál, a columna,
n
Jegyzet
columna
– nyomtatott lap, hasáb (lat.)
s hozzá a nagy betűk, kis formatum, alig lesz szép. Pedig igy volna legolcsóbb, ha a sorokat nem kellene tördelni, azaz hossza
b
Beszúrás
bitva ki pótolgatni, hanem csak lenyomni úgy a mint a Koszorúban állt.
Emich
Emich Gusztáv
azt mondja, hogy valamivel kisebb, keskenyebb papiron mint a „
Tóth
Tóth István
” igy is kijőhet, de a szedő nem hiszi hogy csinosan üssön ki. Mármost e kettő közt van választás: olcsóbb forma: meghagyni a sorokat, s ahoz választani papirt; drágább forma: (mennyivel, nem tudom, mert
Emich
Emich Gusztáv
még se egyiket se másikat meg nem mondta.) a sorokat tördelni, nyújtani, s igy a cicero betűkhöz talán 8-s formatumot venni.  
  Méltoztassék eziránti tudósitását minél elébb hozzám juttatni, hogy, ha egy ivre való lesz szedve, a különnyomást is megkezdhessék.  
  Szives üdvözlettel!  
 
t
Beszúrás
isztelője  
 
AranyJ
Szerkesztői feloldás:
Arany J
Arany János
 
  U.i. Az árra nézve tán jobb volna, ha
T.
Szerkesztői feloldás:
Tóth
Tóth István
úr egyenes egybeköttetésbe tenné magát
Emich
Emich Gusztáv
chel. –  
 

Megjegyzések:

(fénykép). A kézirat magántulajdonban (Korábban Szentgyörgyi Mária); 1965-ben a temesvári Állami Levéltár Ormósgyűjteményében. ( Benkő 1965. )