Aranysárkány fejléc kép
 
JÓSIKA MIKLÓS – ARANY JÁNOSNAK
Br
Szerkesztői feloldás: Brüsszel
: J Január : 14–863
 
  Tisztelt szerkesztö ur!  
  A tisztelet dij
n
Jegyzet
A tisztelet dij
– A SzF utolsó félévében nem jelent meg munka
Jósiká
Jósika Miklós
tól vagy nejétől.
AJ
Arany János
közvetítő lehetett, de ez esetben hiányzik egy levélváltás az ügyben. Ezt a feltételezést erősíti, hogy
AJ
Arany János
szerkesztői üzenete, amelyet a „Minél előbb, annál jobb” mondattal kezd ( Ko 1863. I. 3. sz. jan. 18. 72.), későinek látszik ahhoz képest, hogy
Jósika
Jósika Miklós
1862. nov. 2-án kelt levelére (1523.) válaszoljon (amint azt
Németh G. Béla
Németh G. Béla
feltételezi: AJÖM XII. 546.). Vesd össze még az 1523. sz. levél jegyzetével.
hiba nélkül megérkezett. (10 ft) – Köszönöm! A napokban indítok ön becses lapja számára
n
Jegyzet
A napokban indítok ön becses lapja számára
[szerkesztői feloldás]
komédia
Jósika
Jósika Miklós
feleségétől A fegyencz c. elbeszélés tavasszal ( Ko 1863. I. 20–21. sz. máj. 17. 467–471., máj. 24. 493–498.), A szegény ember dolga csupa komédia c. regény A prikulics c. mutatványa ősszel ( 1863. II. 15. sz. nov. 15. 460–472.) jelent meg.
egy novellát nömtöl;
 [!]
[sic!]
és mielébb egy mutatvány
 [!]
[sic!]
sajtó alá készül 4 kötetes regényemből: Ennek czime: – A szegény ember dolga csupa komédia.  
  Bocsánat a rosz írásért – itt anyira perfectionálták
n
Jegyzet
perfectionálták
– tökéletesítették (lat.)
a rosz tollakat, hogy nem sokára írni sem lehet velök.  
  Ki többéve
 [!]
[sic!]
m
Beszúrás
nek igen szíves tisztelete mellett  
  vagyok önnek híve  
 
Jósika
Jósika Miklós
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 598.: márc. 17-re,
Sáfrán Györgyi
Sáfrán Györgyi
nél (1982. 28.) jan. 17-ére datálva.)