Aranysárkány fejléc kép
 
JÓSIKA MIKLÓS – ARANY JÁNOSNAK
Brüszel
Brüsszel
 [!]
[sic!]
Ján
 [!]
[sic!]
20–1863 25. Rue dela
 [!]
[sic!]
Commune.  
  Tisztelt szerkesztő ur!  
  Igéretem szerént – ez uttal – nömnek egy novelláját küldöm.
n
Jegyzet
nömnek egy novelláját küldöm
A fegyencz, l. a 1613. sz. levél jegyzetét
 
  Nehány nap mulva pedig – egy mutatvány indul önhöz: Klára és Klári czimü legujabb – már kész történelmi regényemböl.
n
Jegyzet
egy mutatvány indul önhöz: Klára és Klári czimü legujabb
– már kész történelmi regényemböl – A paplak címmel ( Ko 1863. I. 8. sz. febr. 22. 175–181.)
Igen szivesen vennök
 [!]
[sic!]
míndketten,
 [!]
[sic!]
ha azon számokat, melyekben küldeményeink világot látnak – ön oly jo volna nekünk elküldeni.  
  Az egész lapot – természetesen még inkább szeretnök,
 [!]
[sic!]
és ez esetben kérnök
 [!]
[sic!]
önt, hogy annak árát tiszteletdijjunkbol vonja le.  
  Eddig csak a két első számot kaptuk.  
  Remélem hogy én is nem sokára valami novellát – vagy czikket küldhetek.  
  Van nekem egy több kötetre menö kéziratom, mely aligha a mostani viszonyok közt világot látand – neve: Nincsen ugy most mint volt régen .
n
Jegyzet
Nincsen ugy most mint volt régen
– ismeretlen gyűjtemény
Az egész önállo czikkek gyüjteménye – melyek közt igen ártatlanok is vannak – ha nöm nem ér ezek egyikét letisztázni – elküldöm mint chasseur eclaireurt
[szerkesztői feloldás]
.
n
Jegyzet
chasseur eclaireurt
– chasseur éclaireur: felderítő vadász (fr.)
 
  Áldja önt az ég !  
  híve
Jósika
Jósika Miklós
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 598.)