Aranysárkány fejléc kép
 
AIGNER LAJOS – ARANY JÁNOSNAK
Pest
Budapest
, 1863. Jan. 27.
n
Jegyzet
Jan. 27.
Darnay
Darnay Kálmán
közleménye szerint jan. 24-én kelt
 
  Igen tisztelt Úr!  
  Bátorkodom a „Koszoru” számára mellékelve Kriza János Vadrózsáinak ismertetését azon kéréssel beküldeni, hogy
[törölt]
« ha »
azon esetre ha
[törölt]
« gy »
kegyed vagy
Gyulai
Gyulai Pál
ur szándékoznék róla
aKoszoruba
Szerkesztői feloldás: a Koszoruba
a irni, szíveskedjék cikkecskémet azonnal visszaküldení,
n
Jegyzet
szíveskedjék cikkecskémet azonnal visszaküldení
– Ez meg is történt, amint azt
AJ
Arany János
rájegyzése bizonyítja (l. az 1619. sz. levelet).
 [!]
[sic!]
mely kérésemet ismételve, maradok mély tisztelettel  
  alázatos szolgája  
 
AignerLajos
Szerkesztői feloldás: Aigner Lajos