Aranysárkány fejléc kép
 
LÉVAY JÓZSEF – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Miskolc, 1863. január 27.
 
  Kedves barátom!  
  Valahára, igazán, hogy valahára! itt azon „Értekezés” forma
[törölt]
« t »
,
[törölt]
« á »
a
Beszúrás
n
Jegyzet
itt azon „Értekezés” forma
– Ez A szép nyilvánulása c. esztétikai értekezés (l. az 1604. és 1609. sz. levelek jegyzeteit ).
melyben némi kicsinyke tudomány – ha ugyan van – meglehetős híg és könnyű lével van feleresztve s melyről elmondhatom az öreg
Heltai
Heltai Gáspár
val hogy „Esópusból és egyébünnen öszveszörzötte
n
Jegyzet
elmondhatom az öreg
Heltai
Heltai Gáspár
val hogy „Esópusból és egyébünnen öszveszörzötte
Heltai
Heltai Gáspár
fabuláit a következő címel adta ki: A bölcs Esopusnak és másoknak fabulái és oktató beszédei valamint azoknak értelme melly fabulákat egybeszerzette és Kolosvárott anno MDLXIV.
a te hív barátod. – Ha eléggé alkalmasnak látod arra, hogy a
Kfaludytárs.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludytársaság
 [!]
[sic!]
egyik
Beszúrás
gyűlésén belőle az élénkebb részleteket felolvasd: tedd meg érttem
 [!]
[sic!]
[törölt]
« a »
e
Beszúrás
szivességet; ha pedig unalmasnak vagy elkésettnek találod, használd ugy, mint legjobbnak véled; sőt javitsd is rajta, a mi szemedbe ötlik. – Minden esetre pedig ugy vedd, hogy ezzel – beköszöntem.
n
Jegyzet
Minden esetre pedig ugy vedd, hogy ezzel – beköszöntem
– A tanulmányt
AJ
Arany János
olvasta fel 1863. febr. 6-án, a Kisfaludy Társaságnak a Nemzeti Múzeumban tartott nagygyűlésén.
 
  Az akadémiai megtiszteltetés nagyon meglepett.
n
Jegyzet
Az akadémiai megtiszteltetés nagyon meglepett
– Az 1863. jan. 12–13-án tartott akadémiai nagygyűlés titkos szavazásán
Lévay
Lévay József
t levelez taggá választották.
Nem tudom, mivel érdemeltem,
Beszúrás
s nem is tudnék rá megfelelni,
[törölt]
« m »
h
Beszúrás
a valaki kérdezné: miért vagyok én ott, én, az érdemre igen fiatal, a reményre igen vén? – Bár lelkesedve tudnám viszonozni azon szeretetet, mely rólam
[törölt]
« a »
e
Beszúrás
z
[törölt]
« o »
e
Beszúrás
n alkalommal megemlékezett! –  
  Tehát veszed utóbbi küldeményem Pali által!
n
Jegyzet
Tehát veszed utóbbi küldeményem Pali által
– L. a GyPLev 444. sz., 1863. jan. 9-i levelet (492–493.) és jegyzetét (669.)
Nem tudom, mely verseket tartott meg Albuma számára
n
Jegyzet
mely verseket tartott meg Albuma számára
– A Változás és az Ismerős álmok címűek jelentek meg a
Gyulai
Gyulai Pál
szerkesztette Részvét könyvében.
s melyeket adom át neki? – S az „úti emléklapok”?
n
Jegyzet
„úti emléklapok”
– vesd össze az 1609. sz. levél jegyzetével
 
  Hogy állsz az előfizetőkkel? Van-e vagy 1,500? Az elsö szám se nekem, se a gymnásiumnak nem jött; – ne feledd, kérl
[törölt]
« é »
e
Beszúrás
k, utánapótolni. – Hát a Bozzai iratait
n
Jegyzet
Hát a
Bozzai
Bozzai Pál
iratait
Bozzai Pál
Bozzai Pál
irodalmi hagyományai csak 1886-ban, az Olcsó Könyvtár sorozatban jelentek meg,
Lévay József
Lévay József
sajtó alá rendezésében. (A kiadatásra tett kísérletekről vesd össze 1394.)
nem tüzel
ted
Beszúrás
-e még fel? – Irj egy pár sort, ha időd engedi. – Isten áldjon minden jóval! Ölellek  
  igaz barátod  
 
LJózsi
Szerkesztői feloldás:
L Józsi
Lévay József
 
  Miskolcz Januar 27. 863.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 600.)