Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – HALMÁGYI SÁNDORNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1863. február 5. körül
 
 
[szerkesztői feloldás]
Arany
Arany János
Halmágyi
Halmágyi Sándor
további türelmét kéri az Elv és előítélet c. elbeszélés megjelentetéséhez (elismerve, hogy számára is kellemetlen annak elhúzódása
n
Jegyzet
elismerve, hogy számára is kellemetlen annak elhúzódása
– „Köszönöm
szerk.
Szerkesztői feloldás: szerkesztő
ur elkötelező méltányosságát, a melyel e ’neheztelés’ jogosultságát az elözményeknél fogva elismeri.” (1624.)
); február 20-ára kéri a teljes szöveg megküldését. Biztatja
Halmágyi
Halmágyi Sándor
t az esetleges különlenyomat elkészülésével.
n
Jegyzet
Biztatja
Halmágyi
Halmágyi Sándor
t az esetleges különlenyomat elkészültével
– „Azonban szerkesztő ur azt irja nekem: ’Ha még valameddig várhat, a külön lenyomat ügyét is elintézhetjük’” (Ugyanott)
 
 

Megjegyzések:

elveszett. Utalás a levélre:
Halmágyi
Halmágyi Sándor
AJ
Arany János
-nak írt februári levelei. „Tegnap vett becses soraira van szerencsém válaszolni” (1863. febr. 8. 1622.); „Utobbi
 [!]
[sic!]
becses levelére, ugy intéztem válaszom elküldését, hogy az a kitüzött napra, u. m. a mult szombatra megérkezhessék” (1863. febr. 28. 1630.). Ez febr. 20. lehetett, mivel a lap 9. száma márc. 1-jén (vasárnap) jelent meg. Válasz
Halmágyi
Halmágyi Sándor
1863. febr. 2-i levelére (1621.)