Aranysárkány fejléc kép
 
ÁGAI ADOLF – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1863. február közepe
 
 
[szerkesztői feloldás]
Ágai
Ágai Adolf
a Koszorú tiszteletpéldányát kéri, amelyért cserébe kisebb munkákat ígér a folyóirat számára.
n
Jegyzet
cserébe kisebb munkákat ígér a folyóirat számára
– Nincs nyoma annak, hogy
Ágai
Ágai Adolf
dolgozott volna a Ko-nak (hacsak nem névtelenül). Visszaemlékezéseiben sem tesz erre utalást ( AJÖM XII. 547.).
 
 

Megjegyzések:

elveszett. Utalás a levélre:
AJ
Arany János
két szerkesztői üzenete. „
Á. A.
Ágai Adolf
urnak, Bécs. Örömest tettük kivánatát: de elvárjuk az igéret teljesülését egy vagy más módon. Rövid jó külföldi beszélykék forditása leginkább czélhoz vezetne.” ( Ko 1863. I. 8. sz. febr. 22. 192.); „
Á. A
Ágai Adolf
urnak, Bécs. Semmi egyebet, mint az ön elébbi levelét, nem kaptunk onnan. Annak hitelére rendeltük meg a lapot. Érteni fogja már nyilt levelünket. A közreműködést szivesen vesszük.” ( 1863. I. 10. sz. márc. 8. 240.) Mindkettő megtalálható az AJÖM XII. kötetében (212–213., 547–548.). A kritikai kiadás jegyzete levél helyett személyes találkozón tett ígéretet gyanít (Ugyanott 547.), a második üzenet azonban bizonyossá teszi a levélküldést. Az „Érteni fogja már nyilt levelünket” mondat egy újabb, február–március fordulóján írt levelet is sejtet. Ágai Adolf (1836–1916): 1862-ben szerzett orvosi szakmáját nem gyakorolta, újságíró, lapszerkesztő. E korszakban általában
Porzó
Ágai Adolf
álnéven jelentek meg tárcái és kritikái a VU-ban, a Honban, a MS-ban; fordításokkal az 1860-as évek első felében jelentkezett.