Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TOMPA MIHÁLYNAK
Pest
Budapest
,
[szerkesztői feloldás]
1863.
febr. 24 (jégtörö
 [!]
[sic!]
Mátyás
n
Jegyzet
jégtörö Mátyás
– A magyar néphit szerint a tél hatalmát megtörő, a tavasz eljövetelét segítő szent, aki szekercéjével megtöri a jeget, ha talál; de ha nem talál, akkor csinál.
napján)  
  Édes
Miská
Tompa Mihály
m!  
  Ötven évi hallgatás után
n
Jegyzet
Ötven évi hallgatás után
– Talán utalás
Tompa
Tompa Mihály
Olcsóság c. versére: „De tévedésben senki ne legyen: / Az ördög se kap már ma lelkeden, / És rája egy rozsdás batkát se költ: / – Mint csak nem rég is, ötven év előtt, – / Hogy oly templomban imádd Istened, / Melyen kereszt van a kakas helyett. / Ezért bizony markodba pénzt nem ont, / Mert a világ már nem olyan bolond!”
megnyitom az én – bugyellárísomat
 [!]
[sic!]
és küldök neked idezárva 40 rongyos forintot azért a két versért,
n
Jegyzet
azért a két versért
Ikarus (Ko 1863. I. 1. sz. jan. 4. 6–7.) és Téli reggelen (1863. I. 6. sz. febr. 8. 125.)
mely a Koszorúban eddig megjelent. „Kölcsed egészséggel”
n
Jegyzet
„Kölcsed egészséggel”
– ismeretlen idézet
– és adj minél elébb alkalmat, hogy többet is küldhessek, mert nagyon szűkében vagyok a jó verseknek.
[szerkesztői feloldás]
piros ceruzával aláhúzva
 
  Hogy az utóbbi nem lett felolvasva a Kisfaludy-gyűlésen,
n
Jegyzet
a Kisfaludy-gyűlésen
– A febr. 6-án tartott közgyűlésen
Lévay József
Lévay József
A szép nyilvánulása c. székfoglaló értekezése és
Tóth Kálmán
Tóth Kálmán
A mit isten végzett c. legendája hangzott el, valamint egy részlet
Szász Károly
Szász Károly
Zrínyi a költő c. verses elbeszéléséből.
annak oka először leveled hangja, mely közel járt a haragváshoz, úgy hogy nem tudtam, felolv
[törölt]
« ása »
asá
Beszúrás
sa
Beszúrás
által járok-e kedvedben, vagy mellőzése által. És a mi több az, hogy bármint piszkáltam alvó lelkiösmeretemet, sehogy se tudtam felkölteni annyira, hogy megtudjam töle, mi ok lehetett az én levelemben a te neheztelésedre. Valóban most sem tudom. De hagyjuk, nehogy ebből meg újabb neheztelés legyen. Másik oka, hogy a felolvasást nem láttam czélszerűnek, az, mert bár a vers jó és szép, hiányzott belőle némi szinpadi csattanóság, melytől nagy közönség előtt a siker függ, uti figura docet,
n
Jegyzet
uti figura docet
– amint az ábra mutatja (lat.)
– azzal a legendával. S nem akartam, hogy csekélyebb becsű munka által háttérbe nyomassék.  
  Nem tudom, jól cselekedtem-e: de ha felolvastatom és a siker meg nem felel a darab jóságának: akkor méltábban vonom magamra neheztelésed, mint igy.  
  A mi engem illet: most veszdöm igazán. Másfél iv munkát, csak türhetöt
 [!]
[sic!]
is, hetenkint előteremteni, nem könnyü dolog. Ehhez a kiadói veszödség, az előre nem látott, nem számitott költségek, csalás, lopás minden részről (az elsö számokat 2-szor, némelyiket harmadszor kell újra szedetnem és nyomatnom a tolvaj kezelés miatt) – időm kedvem annyira elrabolták, hogy magam képtelen vagyok dolgozni.
n
Jegyzet
időm kedvem annyira elrabolták, hogy magam képtelen vagyok dolgozni
AJ
Arany János
mindenről „pontos számadást vezet, félévenként költségvetést állít össze előre, számon tartja a befizetéseket, jegyzéket vezet a honoráriumokról, roppant idő- és idegölő munkát veszteget rá.” ( Voinovich 1938. 40.)
Különben az előfizetők száma haladja is pár százzal az ezeret; meddig tart, nem tudom, de a dijazást a sok utó-költség miatt melyet a szerződésen kivül kell tennem, fölebb nem bírom emelni. Mintha ezek az emberek összebeszéltek volna hogy számos előfizetővel is megbuktassák az irót, ki elég vakmerő volt az mesterségökbe vágni s kiadásra vállalkozni.  
  De ezt nem azért panaszlom el, hogy lealkudjam a te verseidet. Akár mennyit küldesz, ki fog jőni – kettő is egy hónapban ha úgy akarod. Inkább ez, mint más, inkább jó, mint rosz. Csak azt akartam előtted némileg igazolni, miért nem emelhetem fölebb 20 ftnál, noha úgy igértem. Valóban jobb szeretem, hogy neked fizessek 20 ftot, mint valamely óriásnak 15-öt, a ki sértve érzi magát ha 10 ftos osztályba teszem. E classisba
n
Jegyzet
classisba
– osztályba (lat.)
itt senki sem akar tartozni. Kár is volt számokban
[törölt]
« ig »
tenni igéretet. Az is hiba, hogy a fordított
prózai
Beszúrás
művek diját 20 40 ftra tettem. Ezzel senki sem akar megelégedni, s föl kell emelnem a prózát mind egy niveaura.
n
Jegyzet
niveaura
– szintre (fr.)
Valaki fordit egy rövid beszélyt, esnék érte 2 ft, adnom kell 5-öt mert kevesebbet szégyellek. –  
  Hanem elég vagy tán sok is. Egészen elvette kedvemet e levél vidámabb folytatásától.
Laczi
Arany László
még folyvást lábadozó beteg; mi többiek, már én például(?!?) jól vagyunk. Csókolunk benneteket.  
  igaz barátod  
 
AranyJ
Szerkesztői feloldás:
Arany J
Arany János
 
  U.i. Ha a fejem leütik, se tudom e perczben, van-e még hátra
t.dijad
Szerkesztői feloldás: tiszteletdijad
a „Figyelő” korábol. Ugyan ird meg őszintén, tartózkodás nélkűl.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 666.) Kéziratos másolat: MTAK Kt Ms 3/4. 143–149.