Aranysárkány fejléc kép
 
P. SZATHMÁRY KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Nagyenyed, 1863. február 27.
 
  Kedves Bátyámuram!  
  A
n.enyedi
Szerkesztői feloldás: nagyenyedi
szegény föiskola nevében kérvénkérve folyamodom kedves Bátyámuramhoz, méltóztassék ezen ide zárt kérvényeket
n
Jegyzet
ezen ide zárt kérvényeket
P. Szathmáry
P. Szathmáry Károly
valószínűleg könyvtámogatásért folyamodhatott a nagyenyedi főiskola számára, amelynek sorsa ismeretlen.
az illető helyekre, t. i: az Akademiához
 [!]
[sic!]
és Nemzeti Muzeum igazgatóságához benyujtani és meleg szavakkal ajánlani.  
  A kérelem ügye, kivált az Akademiánál
 [!]
[sic!]
azért sürgős, mert rendrerendre látom minden Gymnasiumocska folyam
o
Beszúrás
dik s mindig hiányosabb példányok jönek
 [!]
[sic!]
napfényre; – a miért a benyujtást még a jövő szakülés alkalmával kérnők.  
  Felküldött irataimra
n
Jegyzet
Felküldött irataimra
– l. az 1863. jan 9-i levél (1610.) jegyzetében
nézve néztem és lestem a Nyilt postát a Koszoruban, de nem láttam a feleletet. Occasione data
n
Jegyzet
Occasione data
– kedvező vagy adandó alkalommal (lat.)
azt is kérném. A „Koszoru” beltartalmával s hozott Zrinyiével
n
Jegyzet
hozott Zrinyiével
Szász Károly
Szász Károly
Zrínyi a költő c. verses beszélyéből ekkor jelent meg mutatvány ( Ko 1863. I. 8. sz. febr. 22. 173–175.).
e vidéken mindenki teljesen meg van elégedve.  
 
[szerkesztői feloldás]
Kitürést
[bizonytalan olvasat]
és elöfizetőkben progressiot kivánva maradok  
  Kedves Bátyámuramnak  
  legőszintébben tisztelö öccse  
 
P.SzathmáryKároly
Szerkesztői feloldás: P. Szathmáry Károly
 
 
N.Enyed
Szerkesztői feloldás:
NagyEnyed
Nagyenyed
27ik febr. 1863;