Aranysárkány fejléc kép
 
TÓTH ENDRE – ARANY JÁNOSNAK Vatta, marcius 3. 1863.  
  Tisztelt
szerkesztőség
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: Szerkesztőség
!  
  Harmadik hónapja hogy „ A halottas ágy ” címü balladámat a
t.
Szerkesztői feloldás: tisztelt
Szerkesztőséghez beküldtem.  
  Ennyi idő bizonyosan elég arra, hogy az író, ha ez alatt műve se föl nem említtetik, se nem közöltetik, tudhassa hogy az el nem fogadtatott… vagy legroszabb esetben: illető kézhez nem került.  
  Akár egyik, akár másik esetben, tisztelettel kérem a
t.
Szerkesztői feloldás: tisztelt
Szerkesztőséget: méltóztassék azt velem egy- vagy más úton tudatni.  
  Sem nyugtalankodó sem unszolási hajlam
[törölt]
« nem »
az
Beszúrás
ami erre késztet. Egy egészen más ok, mit a várva várt nyilatkozatig nagy precurrentia
n
Jegyzet
precurrentia
– türelmetlenség, kirohanás (lat.)
volna elmondanom.  
  Maradván a
t.
Szerkesztői feloldás: tisztelt
Szerkesztőség iránt meg különböztetett tisztelettel
n
Jegyzet
a t. Szerkesztőség iránt meg különböztetett tisztelettel
AJ
Arany János
a Nyilt levelezésben válaszolt: „Valóban nem értjük a levél hangját. Mi nem szoktunk osztályozni a sorozattal; elismert tehetség művét pedig in principio elfogadottnak tekintjük; kivétel esetében válaszolunk. A jövő szám hozni fogja.” ( Ko 1863. I. 10. sz. márc. 8. 240.) Márc. 15-én meg is jelent A halottas ágy 1703 c. ballada ( Ko 1863. I. 11. sz. márc. 15. 245–246.), amely
Zrínyi Ilona
Zrínyi Ilona
utolsó óráit eleveníti fel férje,
Thököly Imre
Thököly Imre
társaságában. Az időzítés feltehetőleg tudatos volt.
 
 
TóthEndre
Szerkesztői feloldás:
Tóth Endre
Tóth Endre
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 667.)