Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – DEGRÉ ALAJOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1863. március 8.
 
  Kedves Barátom!  
  Érdekes novellettádért,
n
Jegyzet
Érdekes novellettádért
Szívharc (Ko 1863. I. 9., 10. sz. márc. 1. 198–204., márc. 8. 222–227.)
mely lapomban 3/4 ivet foglal el, a tőlem kitelhető legmagasb dijt, 30 ftot, köszönettel idezárva küldöm. Jól esett, hogy oly hamar siettél megfelelni felszolításomnak, ezentúl is elvárlak
n
Jegyzet
ezentúl is elvárlak
Degré Alajos
Degré Alajos
nak ezután már csak egy elbeszélése jelent meg a Ko-ban (l. az 1684. sz. levél jegyzeteit).
és szívesen fogadom műveidet.  
  Légy megüdvözölve forró csókommal ott a távolban!
n
Jegyzet
ott a távolban
Degré
Degré Alajos
ekkor (talán gyógykezeltetése miatt) az itáliai Meranóban tartózkodott.
 
 
Pest
Budapest
, márcz. 8. 1863.  
  igaz barátod  
 
AranyJ
Szerkesztői feloldás:
Arany J
Arany János
 
 

Megjegyzések:

A levél sokáig magántulajdonban volt; dr. Degré Miklós (
Degré Alajos
Degré Alajos
fia, a királyi tábla nyugalmazott elnöke) 1939-ben küldte el az Akadémia számára.