Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – LÉVAY JÓZSEFNEK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1863. március 8.
 
  Édes barátom!  
  Idezárva köszönettel küldök neked 60 ftot, már a Koszorúban megjelent műveidért,
n
Jegyzet
a Koszorúban megjelent műveidért
Az idő patakja (1863. I. 4. jan. 25. 77.); Úti emléklapok (1863. I. 5. sz. febr. 1. 112–114.): ebben szerepel betétként Az ismerős dal (114.); A szép nyilvánulása (Ko 1863. I. 7–9. sz., 1863. febr. 15. 145–148., febr. 22. 169–173., márc. 1. 193–197.)
ily módon:  
  Az idő patakja 20 f.  
  Az úti rajz 1/8 iv  
  benne a kis vers 5.  
  Széptani értekezésed 3/4 iv 30.  
  összesen 60 f.  
  Légy szives minél gyakrabban s minél többféle munkával támogatni vállalatomat.  
  Sietve csak ennyit írhatok és csókollak ezerszer.  
 
Pest
Budapest
marczius 8. 1863  
  hived  
 
AranyJ
Szerkesztői feloldás:
Arany J
Arany János
 
  Igen! Azok a miskolczi tisztelt pártoló urak a
Kisf.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy
társaság részére nem akarnak fizetni többet? 1862-re sehol sincs annyi, oly tömeges restantia
n
Jegyzet
restantia
– hátralék (lat.)
mint ott. Megirtad ugyan, hogy te adóhajtó hajdu nem akarsz lenni:
n
Jegyzet
Megirtad ugyan, hogy te adóhajtó hajdu nem akarsz lenni
– „Én részemről ezen első évi összeg beküldésével minden tartozásomat leróni óhajtottam az itt nevezett tagjaitok irányában, azaz se könyv-depositariusok, se talán a következő évi díjakra nézve persecutorok lenni nem akarok.” (
Lévay
Lévay József
1861. jan. 23-i levele, AJÖM XVII. 1251. 495. )
de mégís
 [!]
[sic!]
igen jól tennéd, ha nekem valami módot tanácsolnál, mi által ezen urakat a fizetésre lehetne bírni. Másutt ha késve is csak befizetgették. Nem volna ott valaki, a ki szives lenne figyelmeztetni ket?
Horváth Lajos
Horváth Lajos
t
n
Jegyzet
Horváth Lajost
Horváth Lajos
– l. 1941.
kérném meg erre, ha tudnám hogy nem veszi rosz neven.
 [!]
[sic!]
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 600.) Kéziratos másolat: MTAK Kt Ms 3/5. 35.