Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TOMPA MIHÁLYNAK
Pest
Budapest
, márczius 18. 1863  
  Kedves Barátom!  
  Ma délután jegyezte el
Juliská
Arany Juliska
mat a
Balogh Péter
Balogh Péter
n
Jegyzet
Balogh Péter
Balogh Péter
– (1792–1870): 1822-től szalontai ref. lelkész; a 1860-as évek elejétől Debrecenben püspök
utódj
a a
Beszúrás
szalontai ifjú lelkész: Szél Kálmán .
n
Jegyzet
Szél Kálmán
– (1838–1928): 1859-től
Balogh Péter
Balogh Péter
segédlelkésze, 1860-tól Nagyszalonta ref. lelkésze. 1862 nyarán ismerték meg egymást
Arany Juliská
Arany Juliska
val, aki – apjának szliácsi gyógykezelése idején – anyjával Nagyszalontára látogatott.
 
  A viszony kölcsönös hajlandóság utján fejlett ennyire: s nekünk szüléknek semmi okunk e házasságban leányunk sorsa iránt meg nem nyugodva lenni.  
  Megengedsz, hogy e fontos változást először is veletek tudatni kivántam és hogy most egyebet nem irhatok, még verset sem kérek, noha nagyon fel férne ám!  
  Ölelünk csókolunk, kedveseim!  
  igaz barátod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás: Arany János
 
  nagyapa  
  (ha
ísten
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: isten
engedi.)  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 666.)