Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – KAZINCZY GÁBORNAK
Pest
Budapest
, márcz. 31. 1863  
  Tisztelt Barátom!  
  Dandin Györgyöt sajtó alá adtam, mint folytatását a II-dik kötetnek:
n
Jegyzet
mint folytatását a II-dik kötetnek
– Az első kötet a Tartuffe, a második pedig a Fösvény és a Dandin György fordítása volt.
de én nem tudom, bármint sürgetem, nem látok belőle correcturát; hacsak hozzád nem küldöttek már. Mindenesetre rajta leszek, hogy nyomják tűzzelvassal,
 [!]
[sic!]
téged pedig kérlek, ne tartsd magadnál soká az íveket. Ohajtanám, hogy
Tartufe
Szerkesztői feloldás: Tartuffe
-öt ís (azt a rosz darabot, melyet közelebb a M. Magyar Sajtó nagy kritikusa lepíszkolt
n
Jegyzet
melyet közelebb a M. Magyar Sajtó nagy kritikusa lepíszkolt
– A Magyar Sajtó Különféle című vegyes rovatában a Nemzeti Színház előadásáról szólva háromszögbe állított csillagok szignójával Zilahy Imre mondta el véleményét
Molière
Molière
-ről és a Tartuffe-ről, nem tartva azt a szerző sikerült darabjának. Néhány mondatos észrevételét nyegle befejezés követte: „egy magyar criticus azon veszi észre magát, hogy a nagy (a valóban nagy) a hirneves
Moliere
Molière
 [!]
[sic!]
ellen kifogásokat mer emelni
[szerkesztői feloldás]
Más lenne, ha a kifogást a M. Tud. Akademia, a tudománytalan Kisfaludy-társaság, a Csónakász-egylet, Nagy-Casino, a ’Pesti Napló’, ’Budapesti szemle’ vagy ’Koszoru’ szerkesztőségének valamelyik tagja ellen kéne tenni: ez már komoly meggondolást igényelne”. ( Magyar Sajtó 1863. 57. sz. márc. 11. 227.) Ugyanebben a számban és rovatban szándékos hazugsággal vádolta
AJ
Arany János
lapját. A darabot
Gyulai Pál
Gyulai Pál
vette védelmébe a Ko hasábjain ( Tartuffe 1863. I. 11. sz. márc. 15. 261–263.), amire nem késett
Zilahy
Zilahy Imre
felelete, Hivatlan biró, fogadatlan prókátor címmel ( Magyar Sajtó 1863. 62., 64., 66., 68. sz.; márc. 17., 19., 21., 24. ), szintén a tárcarovatban.
 [!]
[sic!]
) felküldenéd már.
n
Jegyzet
felküldenéd már
Kazinczy
Kazinczy Gábor
már 1862 végére ígérte a darabot, mely még 1863-ban is csak nagy nehezen érkezett
Pest
Budapest
re.
Idő kell rá míg, parancsod szerint, elolvasom és netaláni észreveteleimet
 [!]
[sic!]
megirom. Pedig a nyomtatás körmömre égett: nincs mit küldjek szét a közönségnek.
Bérczy
Bérczy Károly
csak majd ősz felé ha lesz készen Oneginnel:
n
Jegyzet
Bérczy
Bérczy Károly
csak majd ősz felé ha lesz készen Oneginnel
– Az Anyegin csak 1866-ban jelent meg. L. még az 1702. sz. levél jegyzeténél
a
[törölt]
« t »
T
Beszúrás
e Molièredet kellene adnom, minden áron, az idei első szállitmányba. Nagy baj ez: addig nem
ís
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: is
fizetnek, átallom is sürgetni, amig könyvet nem küldök. Azért mindenre a mi szent, kérlek, unszollak, esedezem: örvendeztess meg már, hadd lássam
Tartufe
Szerkesztői feloldás: Tartuffe
-öt is! Hidd el, inkáb
 [!]
[sic!]
árt mint használ már az a nimia cura.
n
Jegyzet
nimia cura
– túlzott gondoskodás, túlzásba vitt műgond (lat.) –
Plinius
Plinius, Caius
egy Artiusnak írott levelében pontosan arra figyelmeztet, hogy a túlságos műgond (nimia cura) többet árt, mint használ az írásműnek.
Valóban, e pártolói historia további lehetősége vagy bukása függ attól: adhatom e e jó munkákat az idén, s adhatom-e idejében. A pártolói rendszer fenmaradása
[szerkesztői feloldás]
en nehezen olvasható
pedig életkérdés a társaságnál. Ha megszűnik: az alapitók langy heve is meghűl: mert az alapitványok kamataiból semmi könyvet nem adhatunk, lévén az legfölebb 7–800 forint. A pártolók száma
n
Jegyzet
pártolók száma
– A társaság könyvilletménye csak ezer pártolótag fölött lett volna kifizetődő, ezer körül nagyjából nullszaldós, az alatt pedig veszteséges volt a vállalkozás.
teszi
lehet
ö
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: lehetővé
csupán, hogy életünknek csak ennyi jelét is adhassuk, mint e három év alatt.  
  Azért ismételve kérlek, hogy Dandin nyomásába részedről semmi akadályt ne tégy:
Tartufe
Szerkesztői feloldás: Tartuffe
-öt pedig inditsd míelőbb
 [!]
[sic!]
utnak. Ha a „Koszorút” valami szellemi pártolásban részesítenéd: azt is nagyon megköszönném.
Dessewffy
Dessewffy József
munkáját nem adhatom az urakért, a „Legyeket” szintén bajos adnom most már az asszonyok miatt.
n
Jegyzet
Dessewffy
Dessewffy József
munkáját nem adhatom az urakért, a „Legyeket” szintén bajos adnom most már az asszonyok miatt
Kazinczy
Kazinczy Gábor
még 1861 végén
Pest
Budapest
re küldte Dessewffy József egy dialógusát és egy költeményt
Szemere Pál
Szemere Pál
tól, amelyek sem akkor (a SzF-ben), sem most nem jelentek meg a Ko hasábjain (vesd össze 1389.).
Sokan vannak, s rosz neven
 [!]
[sic!]
vennék az ily legyeskedést.  
  Igen! ha
Tartufe
Szerkesztői feloldás: Tartuffe
-
Beszúrás
öd felérkezik: ohajtanék egy részt olvasni belőle a Társaság havi űlésén.
n
Jegyzet
ohajtanék egy részt olvasni belőle a Társaság havi űlésén
– Az 1863. áprilisi ülésen
AJ
Arany János
nem a Tartuffe-ből, hanem a Fösvényből olvasott fel; l. még az 1863. jún. 3-i AJ-levelet (1674.).
Gondolom, nem ellenzed; légy szives erre nehány scenát,
n
Jegyzet
scenát
– jelenetet (gör.)
vagy egy felvonást, kijelölni.  
  Becses válaszodat, és pedig ha lehet (s miért ne lehetne?)
Tartufe
Szerkesztői feloldás: Tartuffe
-fel együtt, epedőn várva, maradok  
  igaz tisztelőd és barátod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János