Aranysárkány fejléc kép
 
PAPSZÁSZ JÓZSEF – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1863. április eleje
 
 
[szerkesztői feloldás]
Papszász József
n
Jegyzet
Papszász József
– ref. lelkész: 1862–1870 között szolgált Runyán.
Tompa
Tompa Mihály
káplánja volt 1855 táján (l. AJÖM XVII. 696.), majd rimaszombati szolgálat után Sajókeszi (1861–1862), Berzéte (1870–1873), majd Harmac (1873– 1887) következett ( Ugrai 2007 ). A
Tompá
Tompa Mihály
nak 1857. ápr. 19-én írt levél tanúsága szerint
AJ
Arany János
személyesen ismerte. ( AJÖM XVII. 899. 52. )
a runyai
n
Jegyzet runyai – Runya (Rumince, Szlovákia): község Rimaszombattól 30 km-re nyugatra, Hanvától (
Tompa
Tompa Mihály
szolgálati helyétől) 5 km-re északra. Innen származott
Tompa
Tompa Mihály
felesége,
Soldos Emilia
Tompa Mihályné Soldos Emilia
.
pap megkéri
Arany
Arany János
tól leánya,
Juliska
Arany Juliska
kezét.
 
 

Megjegyzések:

elveszett.
AJ
Arany János
rögtön elégethette. Utalás a levélre:
AJ
Arany János
és
Tompa
Tompa Mihály
levélváltása: „Nem hallotta volna
P…
Szerkesztői feloldás:
P…apszász
Papszász József
a runyai pap, hogy
Juliska
Arany Juliska
már el van jegyezve? Mi azt hisszük, lehetetlen volt nem hallania körletek. S az a fiú most irt nekem”. (1656.) „ Hogy szörnyű bolond az a
P…
Szerkesztői feloldás:
P…apszász
Papszász József
historiája annyi igaz; tudta- vagy nem a dolgot, midön neked irt? nem bírok nyomára jőni; én csak nehány nappal ezelőtt mondtam azt meg neki.” (1658.)