Aranysárkány fejléc kép
 
LÉVAY JÓZSEF – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Miskolc, 1863. április 1.
 
  Kedves barátom!  
  Legelőször is fogadd „roppant” köszönetemet a „roppant” bankóhalmazért,
n
Jegyzet
a „roppant” bankóhalmazért
AJ
Arany János
1863. márc. 8-án kelt levelében (1637.) 60 ft-t küldött
Lévay
Lévay József
nak a Ko-ban megjelent művei honoráriumaként.
mennyit életemben egyszerre se irásomért nem kaptam, se az úton nem leltem, se a färblin
n
Jegyzet
färbli
– magyar kártyával játszott hazárdjáték (né.)
nem nyertem. –  
  Továbbá: mi itt
Horváth Lajos
Horváth Lajos
sal
n
Jegyzet
Horváth Lajos
Horváth Lajos
– vesd össze 1941.
gyakran emlegetve tégedet
[törölt]
« , »
:
Beszúrás
ő a „megáldott”, egynehány butella legfinoma
b
Beszúrás
b és valóban valódi tokaji asszúval kedveskedik nektek az ünnepekre. – Tegnapeltt’ tette vasutra. – Éljétek vidám egéséggel..
 [!]
[sic!]
Tudósits, mikép jutott kezedhez. –  
  Küldök itt egy verset és
[törölt]
« e »
a
Beszúrás
z Utilapuk folytatását,
n
Jegyzet
Küldök itt egy verset és az Utilapuk folytatását
– Ez is Uti emléklapok címen jelent meg ( Ko 1863. I. 19. sz. máj. 10. 449–451.); a vers A jó vándor lehet ( 1863. I. 23. sz. jún. 7. 534–535.).
mely ugyancsak későn megy, – talán ne is adnád ezt addig, mig a második vagy is a többi is kezednél nem lesz. –  
  Küldök továbbá, addig is mig többet exequálhatnék,
n
Jegyzet
exequál
– behajt (lat.)
a
Kisf. társ.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy társaság
partolódijaúl
 [!]
[sic!]
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
16 forintot 8at
Pilta Jánosné
Pilta Jánosné Gyoiko Katalin
,
n
Jegyzet
Pilta Jánosné
Pilta Jánosné Gyoiko Katalin
– sz.
Gyiokó Katalin
Pilta Jánosné Gyoiko Katalin
, a Borsod vármegyében élő, görög származású, 1794-ben nemességet kapott Pilta Mihály vagy
János
Pilta János
leszármazottjának felesége, aki az Akadémia épületére 100 forintot adott. Vesd össze 1396.
8at Tököly Irma
n
Jegyzet
Tököly Irma
– ismeretlen személy
ö Nagyságok részéről 1862 és 63-ra, melylyel az el
s
Beszúrás
ő cyclus kötelezettségét lefizették. –
Tököly Irma
Thököly Irma
volt főispánné ö
 [!]
[sic!]
méltósága lakhelyel Bécs van bejegyezve, – de most húzamosb ideig itt mulat nálunk. – Ő még ez ideig egy betüt se kapott a könyvilletékből, – küldjétek nevére azonnal
n
Jegyzet
küldjétek nevére azonnal
AJ
Arany János
a nyílt levelezésben válaszolt. „Nagy köszönet mindkét rendbeli küldeményért,
P. J.
Szerkesztői feloldás:
Pilta Jánosné
Pilta Jánosné Gyioko Katalin
urhölgy 1862-re már egyszer befizetett; igy a fölösleges 4 frt részedre iratott be.
T. I.
Szerkesztői feloldás:
Tököly Irma
Thököly Irma
ő mlga lakásaul egyszerüen csak Bécs, az utcza és házszám megnevezése nélkül, van beirva: azért nem küldhették el eddig a könyveket. Ezutánra is tudnunk kellene adressz-ét pontosabban. A könyvek útban vannak.” ( Ko 1863. I. 15. sz. ápr. 12. 360.)
ide
Fraenkel
Fraenkel Bernát
n
Jegyzet
Fraenkel
Fraenkel Bernát
Fraenkel Bernát, miskolci könyvkiadó és -kereskedő
könyvkereskedésébe. –  
  Tőlem is tarts be 4 ftot 1862re a leendő honorariumból. – – – Valamikor’ A kétség gyermeke
n
Jegyzet
A kétség gyermeke
AJ
Arany János
talán erre utalt egy nappal korábbi levele végén: „Versed még egy van nálam”, de sem Az OrszTükrében, sem A részvét könyvében, sem a Ko-ban nem jelent meg.
czimü kétségbe esett verset küldtem nektek, mit eddig ki nem adtatok vagy elvesztettek:
azt
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: ezt
most
Balázs
Balázs Sándor
n
Jegyzet
Balázs
Balázs Sándor
Balázs Sándor
Balázs Sándor
(1830–1887): író, műfordító. Tagja volt a Kisfaludy, a Petőfi, majd a Kemény Zsigmond Társaságnak. A szépirodalmi lapokban széleskörű tevékenységet fejtett ki (szerkesztés, rovatvezetés, publikáció); ekkor Az Ország Tükrének volt szerkesztője.
Orsz. Ország tükrének”
n
Jegyzet
Orsz. tükrének”
Az OrszTükre: képes, ismeretterjesztű hetilap;
Balázs Sándor
Balázs Sándor
1862–1865 között szerkesztette. Dolgozótársai között a korszak jelentős költi is feltűntek. A lap átalakulva, 1865-től Magyarország és a Nagyvilág címmel mint ismeretterjesztű és szépirodalmi folyóirat élt tovább.
küldöm, – de nem tudom, nem tömte-e
Pali
Gyulai Pál
n
Jegyzet
Pali
Gyulai Pál
Gyulai Pál
Gyulai Pál
a Részvét könyvébe, – ha igen, akkor’ izennéd meg néhány nap mulva
Balázs
Balázs Sándor
nak. –  
  Még egyet. A
Shaksp.
Szerkesztői feloldás:
Shakespeare
Shakespeare, William
forditmányok hogyan és mikor’ dijaztatnak, nyomatás előtt vagy után?
n
Jegyzet
A
Shaksp
Szerkesztői feloldás:
Shakespeare
Shakespeare, William
. forditmányok hogyan és mikor’ dijaztatnak, nyomatás előtt vagy után
– A fordításokat a nyomtatás után honorálták;
Lévay
Lévay József
(is) 200 forintot kapott munkájáért.
 
  Minnyájatoknak boldog Húsvétinnepeket
 [!]
[sic!]
kiván  
  szerető barátod  
 
LJózsi
Szerkesztői feloldás:
L Józsi
Lévay József
 
 
Miskolcz
Miskolc
1863. Apr. 1.
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 600.) Válasz
AJ
Arany János
1863. márc. 8-i levelére (1637.)