Aranysárkány fejléc kép
 
KAZINCZY GÁBOR – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
1863. április eleje
 
  Tisztelt barátom,  
  Becses leveledre azonnal válaszolok.  
  Becsületemre mondom, hogy a
Molière
Molière
i correcturák soha sem hevertek nálam; kétszer szoktam postára küldeni hetenként, s ha az egyik alkalommal jött a csomó, a következ vitte mindig, kivétel nélkül, bár mily roszúl voltam is. Hiszen adott szavam rabszolgáddá teve.  
  Dandinből egy betűt sem láttam még; a Fösvény 3 utolsó ívét egy-egy hónapi időközben.  
  A „Nimia Curán”
n
Jegyzet
Nimia Curán
– túlzott gondoskodáson, túlzásba vitt műgondon (lat.)
ne csodálkozzál. Tiétek a dicsőség; miénk, irodalmi napszámosoké, a lelkismeretes
 [!]
[sic!]
törődés, annyit adni, a mennyit csak „humeri valent.”
n
Jegyzet
„humeri valent”
– a vállak elbírnak (lat.)
Balgaság, sőt egy
k
Beszúrás
icsinyt nevetséges is volna, ha, szürkülő hajjal, csak azon a vonalig szeretnék gebeszkedni,
n
Jegyzet
gebeszkedni
– a valóságosnál magasabbnak látszani
hol
Hang Ferencz
Hang Ferenc
n
Jegyzet
Hang Ferencz
Hang Ferenc
1867-ig
Hangel
Hang Ferenc
, majd Hang Ferenc (1836–1913): Kalocsán praktizáló ügyvéd; a kor egyik legtermékenyebb műfordítója (a „nagyban dolgozó fordító-iparos egyik első példája” – AJÖM XII. 408.), főleg francia (a két Dumas), német és angol műveket ültetett át magyar nyelvre. E korszak alatt 8 fordítása jelent meg.
és fordító társai.  
  Sajnálom, hogy közleményeimet oly tapintatlanúl választám ki számodra. Tedd, kérlek, félre; fiam majd értek megy. Ha írni tudnék is, akkor sem fognám, vagy csak találomra, eltalálni ízlésedet.  
  Rajta leszek, hogy Tartuffe miatt ne legyen felakadásod…  
  Örömmel hall
o
Beszúrás
m,
Lévay
Lévay József
tól, aki nálam van, hogy leányod férjhez ment. Minden jó és bal, mely Téged vagy házadat érhet, a legbensőbb részvevéssel érdekel.  
  Fogadd igaz baráti üdvözletemet.  
 
KGábor
Szerkesztői feloldás:
K Gábor
Kazinczy Gábor
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 598.) Az 1. lapon
Arany László
Arany László
írásával, ceruzával: válasz a 9-re, ill.: Kelt 1863 april elején. Válasz
AJ
Arany János
1863. márc. 31-i levelére (1644.)