Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TOMPA MIHÁLYNAKHúsvét elsö napján 1863
[szerkesztői feloldás]
1863. április 5.
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
1863. április 5.
Lévay
Lévay József
1863. ápr. 1-ji levelében szól a borküldeményről (l. 1649.);
Tompa
Tompa Mihály
ápr. 8-i levele (1655.) már válasz erre. Ebben az évben ápr. 5-ére esett húsvét vasárnapja.
 
  Édes
Miská
Tompa Mihály
m!  
  Feleségem irván a te feleségednek, én is firkantok mellé egy sort. Küldeményedet t.i. a verset
n
Jegyzet
t.i. a verset
– Ez a Haldokló mellett című lehetett ( Ko 1863. I. 15. sz. ápr. 12. 340–342.).
nagy örömmel vettem, mert épen fogyatékán voltam a jónak. Ha irsz megint, csak ide vele, a
[törölt]
« k »
K
Beszúrás
oszorúba, hadd lássák, hogy nem csüggedünk. A mi a dijra nézve tett rendelkezésedet illeti: ámbár nagy köszönettel veszem, de még is megkell
 [!]
[sic!]
jegyeznem, hogy azt töled
 [!]
[sic!]
és tőletek – nem vártuk.
n
Jegyzet
azt töled és tőletek – nem vártuk
– A
Tompa
Tompa Mihály
felesége által írt (elveszett) levélben van erről szó.
A kedves komám asszony már régen oly szép ajándékkal örvendeztette meg ez alkalomra
Juliská
Arany Juliska
t, hogy ez a mostani bizvást elmaradhatott volna. Nem vagytok oly gazdagok, lelkeim, hogy effélét némi bensö furdalás nélkül elfogadha
ss
Beszúrás
on töletek
 [!]
[sic!]
az ember. És mi most még nem vagyunk oly szegények, hogy szivességteket igénybe kellene vennünk. Hanem már megvan: vegyük annak, a mi
[törölt]
« , »
: a legjobb és leggyöngédebb baráti érzelem kifolyásának
[törölt]
« , »
. Isten áldjon érte benneteket!  
 
Lévay
Lévay József
– vagy inkább
Horváth Lajos
Horváth Lajos
n
Jegyzet
Horváth Lajos
Horváth Lajos
– l. a 1941. sz. levél jegyzetét
a napokban nehány palaczk igazi tokajit küldött. Ha itt volnál, az ünnepek alatt oly jó volna együtt költeni el. Igy már nem tehetek mást, csak távolban iszom egészségtekre! Tartsa meg a mindenható!  
  Fogadd legszívesb ölelésemet!  
  igaz barátod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 666.)