Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1863. április 8.
 
  Édes jó barátom!  
  Kaptuk soraitokat; én csak a nekem szólókra felelek. Minek az a sok beszéd? resteli az ember az egész dolgot; minden barátság és szeretet nyomorúsággá sugorodik
 [!]
[sic!]
öszve ez utálatos tehetetlenség miatt, s a
lgolásnak
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: lángolásnak
egy marok pernye az egész eredménye. Hanem hát ki tehet róla? én bizonyára tennék ha tudnék! Az a fő: hogy a kegyelmes Isten tegye boldoggá
Juliská
Arany Juliska
t, hogy nektek is sok örömetek legyen benne s bennök. Nekünk majd csak letelik az élet s azzal vége lesz mindennek; nekünk már jobbat várni bolondság volna, hanem legyenek az ifjak boldogok, mi az ő boldogságukbol az öregekre visszaverödik:
 [!]
[sic!]
elég az nekik.  
  A borról van tudomásom; felséges bor!
Józsi
Lévay József
és
Lajos
Horváth Lajos
n
Jegyzet
Józsi
Lévay József
és
Lajos
Horváth Lajos
Lévay József
Lévay József
és
Horváth Lajos
Horváth Lajos
(l. az 1649. sz. levél jegyzetét )
itt járván a minap: nekem is maradt egy pár
üveg
Szerkesztői feloldás: üveggel
; Mily
 [!]
[sic!]
(látod-e hogy már én is egyes ly-et irok), Mily szerencsétlenség: hogy nincs hajlamom az irásra! mondják a kik tudják: hogy a bor sokat felejtet az emberrel; azonban még nem vesztettem el minden reményt.  
  Megfogadtam: hogy nem bízok rád semmit, mert dolgod sok, futkározási, elvégzési tal
[törölt]
« a »
e
Beszúrás
ntumod s activitaso
d
Beszúrás
kevés van; hanem ember teszi a fogadást… küldd meg nekem az ugy nevezett Goldberger-féle delejes lánczot,
n
Jegyzet
Goldberger-féle delejes lánczot
– Honoráriumként megküldték
Tompá
Tompa Mihály
nak a VU-t; a „villany-delejesláncz” reklámja a lap ez év márciusi hirdetésében jelent meg: „Mindennémű köszvény-, ideg- és csúzbajok, jelesül: arcz, torokés fogfájás, fő- kéz- és lábköszvény, könnyezés, fülszaggatás, nehézhallás, fülzugás és csengés, mell, hátgerincz- és vékonyfájás tagszaggatás, bénulások, szivdobogás és álmatlanság stb. ellen. – Európa összes országaiban leggyorsabb és legbiztosabb gyógyszerül bizonyult és tapasztalt”. ( VU 1863. 11. sz. márc. 15. ) A lánc kizárólagos forgalmazója
Török József
Török József
gyógyszerész volt.
az erösebbet; ez a szegény asszony szünetet nem ösmérő fejszaggatással küzd, az orvosság nem használ, folyamodik tehát a kurú
z
Beszúrás
sláshoz; én tudom hogy csalás, babona, ostobaság az egesz
 [!]
[sic!]
lánczhistória, de egy szót se szólok ellene, hanem megszerzem neki sat.  
  A feleségem hasonlóképen majd irni fog: Isten áldjon meg benneteket!  
  szerető barátod  
 
Tompamihaly
Szerkesztői feloldás:
Tompa mihaly
Tompa Mihály
 
  Hanva, april. 8. 1863  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 662.). Válasz AJ-ék 1863. ápr. 5-i levelére (1652.)