Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TOMPA MIHÁLYNAK
Pest
Budapest
, aprilis 11 én 1863.  
  Kedves barátom!  
  Az én
Laczi
Arany László
fiam már annyira
erö
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: erősödött
, hogy leveled érkeztével, azaz most az elébb, mindjárt elküldhettem a Török patikába, s a goldberger-lánczot, a drágább fajtát, megvevén, ime küldi. Adja isten! használjon minél többet és minél hamarabb a kedves komámasszonynak.  
  Egy sajátságos esetről kellene még irnom – de tán jobb lesz elhallgatni. Nem hallotta volna
P…
Szerkesztői feloldás:
P…apszász
Papszász József
a runyai pap,
n
Jegyzet
P…
Szerkesztői feloldás:
P…apszász
Papszász József
a runyai pap
Papszász József (vesd össze az 1648. sz. levél jegyzetével)
hogy
Juliska
Arany Juliska
már el van jegyezve? Mi azt hisszük, lehetetlen volt nem hallania körletek.
[szerkesztői feloldás]
besz. a bal margón
S az a fiú most irt nekem – szinte zavarba hoz, hogyan válaszoljak, hogy a legkíméletesb legyen válaszom. Csudálatos; ez már a második eset
n
Jegyzet
ez már a második eset
– Az utalás nem világos: valaki más is az eljegyzést követően kérhette meg
Juliska
Arany Juliska
kezét, aki korábban a kolozsvári
Szabó Sámuel
Szabó Sámuel
t utasította el. (Erre utal
Csengery
Csengery Antal
Gyulai Pál
Gyulai Pál
hoz írt levele 1860. márc. 28-án: „Úgy látszik, nehezére esik
[szerkesztői feloldás]
Arany
Arany János
nak
, hogy leánya,
Julcsa
Arany Juliska
is féken tartja ugyan
Szabó
Szabó Sámuel
t, de – köztünk maradjon – nem látszik szeretni”. GyPLev 410. Vesd össze AJÖM XVII. 1158. 399., 831. ) A levelezésben nincsen nyoma annak, hogy
Szabó
Szabó Sámuel
1863 tavaszán lépéseket tett volna.
azon pár hét alatt, mióta…. Elébb, mint válaszom oda érkeznék, tudassátok vele valahogy, szép móddal, – ne legyen rá nézve az én levelem a mennykőcsapás. De azt ne sejtessétek vele, hogy tudjátok, hogy irt nekem. Sapienti sat.
n
Jegyzet
Sapienti sat
– „az okosnak elég” (lat.).
Plautus
Plautus, Titus Maccius
Persa c. darabjából származó kifejezés: „Sapienti sat est dictum”, azaz „Okosnak elegendő hangzott el”.
 
  Ölelünk és csókolunk számanélkűl való számmal, és én maradok  
  hived a sírig  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 666.) Válasz
Tompa
Tompa Mihály
1863. ápr. 8-i levelére (1655.)