Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1863. április 17.
 
  Kedves barátom!  
  Kaptuk a lánczot s köszönjük; én pedig a köszönet mellett majd le is szolgálom hüségesen. A csomagra tekintvén: megbántam hogy agilitásodat gyanúval illettem; azonban felbontván a skatulyát: bünbánatom s le
l
Beszúrás
ki mardosásom megenyhült, látván hogy nem
János
Arany János
hanem
László
Arany László
az az
Arany
Arany László
, ki a dolgot ily gyorsan elvégezte. Egyre megy, jól van. Adja Isten: hogy fiad egészen magához jőjön a közelgő kikeletben!  
  Hogy szörnyű bolond az a
P…
Szerkesztői feloldás:
P…apszász
Papszász József
historiája
n
Jegyzet
az a
P…
Papszász József
historiája
Papszász József (vesd össze 1648.)
annyi igaz; tudta- vagy nem a dolgot, midön neked irt? nem bírok nyomára jőni; én csak nehány nappal ezelőtt mondtam azt meg neki. Értesitésemnek vagy épen előtte vagy rögtön utána kellett irnia. Furcsa, igen furcsa! Ő jeles, müvelt fiú, kedves emberem s szomszédom; idejutásában is pars magna fui;
n
Jegyzet
pars magna fui
– valamiben nagy részem volt; szó szerint: ’nagy rész voltam’ (lat.)
igen sajnálom h
[törölt]
« a »
o
Beszúrás
gy most józanságában kell kétkednem, ha tudniillik a dolgot tudva, írt hozzád. Igaz, hogy sokat emlegette leányodat, de ez nekem nem tűnt fel, minthogy ösmeri s atalában
 [!]
[sic!]
eleget emlegetünk mindnyájotokat; azonban komolyabb czélt sejteni se engedett s nem szolt
 [!]
[sic!]
semmit. Most, ha ő nem szól, nekem is hallgatni kell,
me rt
Szerkesztői feloldás: mert
ha szólok megnyugtatására (mint irod), szükségesképen el kell árulnom: hogy tudattad velem fellépését. Meglánczolt Prometheámmal,
n
Jegyzet
Meglánczolt Prometheámmal
– Prométheusz, a titánok egyike, különböző tudományokra tanította meg az embereket, amivel – hogy pl. ellopta számukra a tüzet – magára haragította Zeuszt, aki büntetésül a Kaukázus egyik sziklájához láncoltatta Prométheuszt, akinek újranövő máját keselyk marcangolták. Később Héraklész szabadította ki. A Promethea női alak utalás
Tompa
Tompa Mihály
feleségére.
a te kedves komaaszonyoddal eleget hümmögetünk, éjnyegetünk, de a dolgot nem
értjűk
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: értjük
. Meglehet: hogy készült ő régen fellépni de elkésett, s most meghallván a dolgot, hűbele Balázs, azt se tudta mit csinál. Válaszol
s
Beszúrás
z neki: hogy becsűlöd…. sajnálod…. a leány el van jegyezve… sat., s azzal vége lesz a dolognak.  
  Az ég oltalma legyen Veletek! Ma kegyetlen, hideg, rideg szél fú, beteg szememet erösen hasogatja a köszvény; nem írok többet. Az aszszony is régen készül már irni, meg is teszi rövid nap.  
  Hanva, april 17. 1863  
  régi s igaz  
  de vak s kopasz  
  barátod
Miska
Tompa Mihály
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 662.). Válasz
AJ
Arany János
1863. ápr. 11-i levelére (1656.)