Aranysárkány fejléc kép
 
SZABÓ SÁMUEL – ARANY JÁNOSNAK Marosvásárhely 1863 27/4  
  Mélyen tisztelt  
  Kedves János Bácsi!  
  Idezárok, (és ezen becsületes ifjú ember – Pásztohi Lörincz
n
Jegyzet
Pásztohi Lörincz
– ismeretlen személy
 [!]
[sic!]
– kezébe adom,) 5 példányt
Beszúrás
Rövid földrajz
Beszúrás
omnak 2ik kiadásából,
n
Jegyzet
Rövid földrajz”omnak 2ik kiadásából
Szabó Sámuel
Szabó Sámuel
A magyar korona országainak rövid földrajza c., népiskolák és elemi osztályok számára ajánlott munkája a marosvásárhelyi főtanoda betűivel és nyomdájában készült; erről a Ko 1863. máj. 10-i (456.) és 17-i (480.) Új könyvek rovata tájékoztatott.
a Koszorú,
PestiNapló
Szerkesztői feloldás: Pesti Napló
, Vasárnapi Ujság,
Prot.
Szerkesztői feloldás: Prot.estáns
egyházi és iskolai lap és a Kritikai lapok Szerkesztőségei számára. Szabadjon fölkérnem az utolsó négynek az illető helyekre juttatására. – Maga a könyvecske még a mult septemberben megjelent, de a hozzávaló térképet csak most tudtam kivájni a német kezéből s ezért nem bocsáthattam elöbb közforgalomba.  
  Küldöm továbbá
Apáczai
Apáczai Csere János
Beszúrás
Magyar Logicátská
Beszúrás
jának bevezetését és végét hű másolatban; az ezek közzé eső 9 levélnyi Logica alig mondható irodalmi ujdonságnak;
[törölt]
« mert »
ez inkább
Beszúrás
a
Beszúrás
Magyar Encyclopaedia
Beszúrás
hasontartalmu részének kissé rövidebb kivonata, nehány „gyermeki példával
[törölt]
« »
világositva”. – Legfennebb három nap alatt utnak inditom e kis műről irtt,
 [!]
[sic!]
1 irott ivnyire terjedhető, ismertetésemet, melyet épen ma kezdettem tisztázni. – Ha
János Bácsi
Arany János
használhatja őket a „Koszorú” számára, éljen vele; ha pedig nem használhatná, kérem adja át
Csengeri
Csengery Antal
Bácsinak, a Budapesti Szemlébe.
n
Jegyzet
kérem adja át
Csengeri
Csengery Antal
Bácsinak, a Budapesti Szemlébe
– Ott jelent meg 1863-ban: l. az 1671. levél jegyzetét.
 
  Kedves családját különösön tisztelve maradok  
  tisztelője  
 
Szabó Sámuel
Szabó Sámuel
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 604.)