Aranysárkány fejléc kép
 
P. SZATHMÁRY KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Nagyenyed, 1863. április 30.
 
  Kedves bátyámuram!  
  Becses sorait a honorariummal együtt vettem; valósággal nem volt szándékomban a pénzt sürgetni; de alapos gyanum volt a postára.  
 
Ide rekesztve
Szerkesztői feloldás: Iderekesztve
küldöm a „Császárné keresztleányát.” Ha nincs reá szükség Vadnait reáúszitom,
 [!]
[sic!]
mert már rég kért
b
Beszúrás
eszélyt tőlem. De csak ha 40 frt ot letesz a „Koszorunál”
, –
Beszúrás
kérem neki kiadni. A ki Kalendariumot csinál, fizessen!
n
Jegyzet
ki Kalendariumot csinál, fizessen
– Megjelent: A császárné keresztleánya (Emich Gusztáv Nagy Képes Naptára az 1864-diki szökő évre. Szerkesztik Szokoly Victor és Vadnay Károly.
Pest
Budapest
, 1863. 23–41.).
 
  Az enyedi iskola kérvényéröl semmit sem olvastam; pedig hozzám minden nagyobb lap jár; kérem alásan a „Nyílt postában” egy sorocskában tudatni,
n
Jegyzet
a „Nyílt postában” egy sorocskában tudatni
– Ott nem történt értesítés.
ha sikeres volt-e s mi len
n
Beszúrás
e módja a leszállittatásnak? Valamínt azt ís,
 [!]
[sic!]
hogy kinél kell zörgetni érette?  
  A „Kis halom
n
Jegyzet
A „Kis halom
Ko 1863. I. 12., 13. sz. márc. 22. 268–276., márc. 29. 293– 298.
tárgya igaz hogy társadalmi botrány, de a legtisztábban kezelve. Ha a nevendék
 [!]
[sic!]
leányok megértik, jó, hogy lássák a következést is. Fajdalom
 [!]
[sic!]
ott állunk, hogy az én beszélyeimből e félét már a 10–12 éves leányka sem tanul, – mert már többet tud. Már egyszer
Toldy F.nek
Szerkesztői feloldás:
Toldy Ferenc
Toldy Ferenc
nek
megmondottam volt, hogy nem az a kérdés mit? hanem hogy?.. Növendék leánykának a bibliát sem lehet kézbe adni, de azért Zách Klárát tól elszavalhatja. Ennyit azoknak a moralís
 [!]
[sic!]
uraknak, a kik bezzeg a
P. de
Beszúrás
Paul de Kook
Kook, Paul de
,
Féval
Féval, Paul
n
Jegyzet
P. de
Paul de Kook
Kook, Paul de
,
Féval
Féval, Paul
Paul de Kook (1793–1871): francia regények (könnyed, a francia középosztály és bohémvilág körében játszódó, sokszor sikamlós történetek) írója.
Paul Féval
Féval, Paul
(álneve: (1817–1887): francia kalandregény- és drámaíró.
stb regényeinek forditása ellen semmit sem s
z
Beszúrás
olnak.
 [!]
[sic!]
 
  A „Császárné keresztleányában” nincs sikamlós hely; általában én az affélét sohasem keresem; még ha önként jő is, eldobom.  
  Hozzáfogtam a Magyar regényirók tanulmányozásához
Dugonics
Dugonics András
és
Mészáros
Mészáros Ignác
on
n
Jegyzet
Dugonics
Dugonics András
és
Mészáros
Mészáros Ignác
on
Dugonics András
Dugonics András
(1740–1818); Mészáros Ignác (1721–1800) a magyar regényirodalom egyik úttörő alakja, legismertebb műve a Kártigám.
elkezdve; ha majd kedves bátyám (kézirat) munkahiányban
[szerkesztői feloldás]
(kézirat) a munka fölé írva
szenved, adhatok egy egy arczképet belőle.
n
Jegyzet
adhatok egy egy arczképet belőle
– A Dugonics-portré meg is jelent a Ko-ban ( 1864. I. 4., 5. sz. jan. 24. 73–76., jan. 31. 97–100.).
AJ
Arany János
szerkesztői üzenetében sürgette küldését: „
P. Sz. K.
P. Szathmáry Károly
Nagy-Enyed
Nagyenyed
. Az igért küldeményt szeretném látni. A ’darab’ iránt még nem volt alkalmam kérdést tenni” ( 1863. II. 2. sz. júl. 12. 48.). Az üzenet feltehetőleg erre a levélre vonatkozik; a „darab”-on nem
P. Szathmáry
P. Szathmáry Károly
Csák című drámáját kell értenünk, mint azt az AJÖM XII. teszi (556.), hanem a Császárné keresztleányát.
 
  Örömmel olvasom kedves
Julcsá
Arany Juliska
ja menyegzöjét.
 [!]
[sic!]
Az é
g
Beszúrás
ezer áldását kivánom reájok és az örömapára anyára. Maradok  
  tisztelö öccse  
 
P.SzathmáryKároly
Szerkesztői feloldás: P. Szathmáry Károly
 
 
N. Enyeden
Szerkesztői feloldás:
Nagy Enyed
Nagyenyed
en
1863 Apr. 30,a  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 604. Itt ápr. 31-ére datálva.) Válasz
AJ
Arany János
elveszett, 1863. ápr. eleji levelére (1647.)