Aranysárkány fejléc kép
 
KAZINCZY GÁBOR – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
1863. május 12.
 
  Tisztelt Barátom,  
  Tartuffe kész, s tisztáztatom.
n
Jegyzet
Tartuffe kész, s tisztáztatom
Molière
Molière
három drámája (Tartuffe, Fösvény és Dandin György)
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
fordításában jelent meg a Kisfaludy Társaság könyvilletményei sorában. A Társaság 1862. jún. 26-i ülésén
AJ
Arany János
mint igazgató „jelenti, hogy
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
tag beküldte a ’Fösvény’ és
[szerkesztői feloldás]
Dandin György’ fordítását, a ’Tartuffé’-
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
s ehhez való előszó beküldését legközelebb igéri, s kivánja, hogy a három vigjáték ’
 [!]
[sic!]
Moliere vigjátékai’ közös czíme alatt két kötetben adassék ki, ugy, hogy az elsőt az elszó és ’Tartuffe’, a másodikat a ’Fösvény’ és ’Dandin György’ képezné: az igazgató fölkéretik, szólítsa föl
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
tagot a ’Tartuffe’ és előszó mielőbbi megkűldésére,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
hogy a nyomatást azonnal meg lehessen kezdeni, s engedje meg egyszersmind, hogy a három vigjáték egy kötetben, vagy három füzetben jelenhessék meg” ( MTAK Kt Ms 5767.).
Falun, tudod, nem megy az efféle oly lóhalálában, s így egyelőre csak a hat első ívet veszed; a többit, úgy hiszem, vasárnap postán küldhetem. Add sajtó alá; biztosítlak, hogy fönakadásod
 [!]
[sic!]
nem lesz. Néhány jegyzést vetek még minden kötet után, de azokat (a lapokra kellvén hívatkoznom) csak a nyomás bevégeztével küldhetem. Nem szeretnék oly lacunákat,
n
Jegyzet
lacunákat
– hiányokat, hézagokat (lat.)
mint a
Szász Károly
Szász Károly
(ugyancsak affectált) előszavában
Hugo
Hugo, Victor
hoz.
n
Jegyzet
Nem szeretnék oly lacunákat, mint a
Szász Károly
Szász Károly
(ugyancsak affectált) elszavában
Hugo
Hugo, Victor
hoz
Victor Hugo
Hugo, Victor
Századok legendája
Szász Károly
Szász Károly
fordításában és előszavával jelent meg, néhol szaggatott nyomtatással (vesd össze 1393.).
 
  Kérlek, légy szíves a Dessewffyféle memoir-töredéket s
Szemere Pál
Szemere Pál
versét kikeresni,
n
Jegyzet
légy szíves a Dessewffyféle memoir-töredéket s
Szemere Pál
Szemere Pál
versét kikeresni
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
1862. jan. elején elküldte ezeket a SzF számára,
AJ
Arany János
azonban tapintatból nem közölte a szövegeket (vesd össze 1389.).
s, pecsét alatt, fiamnak kézbesíteni.  
  Május 12d.  
  szíves tisztelettel  
 
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 598.: 1862-re datálva.) Az 1. lapon a levél végi dátumozásnál ceruzával: /62.