Aranysárkány fejléc kép
 
FÁY ANDRÁS – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1863. május 20.
 
  Kedves Uram Öcsém!  
  Múltkor, midön Uram Öcsémékhez szerencsém volt,
n
Jegyzet
Múltkor, midön Uram Öcsémékhez szerencsém volt
Fáy András
Fáy András
1862. okt. 31-i levelére utal (1516.).
nem mertem határozottan igérni meg, hogy valamit a’ Koszorú számára dolgozni fogok, tudván és érezvén, hogy az öreg ember már igen föltételes. Azonban nem feledkeztem meg róla; és ezen hónapban, náthám és hurútom miatt, nem igen mehetvén ki szobámból, meg irtam becses lapjok számára egy víg beszélyt,
n
Jegyzet
meg irtam becses lapjok számára egy víg beszélyt
Flóris diák (Ko 1863. II. 1–4. sz. júl. 5. 5–11., júl. 12. 31–37., júl. 19. 55–60., júl. 26. 78–85.)
a’ millyen egy, néhány nap múlva 78ik korévébe fordúló legénykétől telt. Örülni fognék, ha meg nyerhetné tetszését Uram Öcsémnek; ha pedig föl nem vehetőnek találná, visszaküldéseért esedezném. Honoráriumot, hirlapoknál, folyó-íratoknál
 [!]
[sic!]
és albumoknál sohasem fogadtam el, ’s ezt Uram Öcséméknél még kevésbbé tennem;
 [!]
[sic!]
haem
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: hanem
azt ohajtnám, hogy mivel irásom már kuszált, és mind szedő, mind corrector által,
helyenkét
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: helyenként
nehezen lesz olvasható – kinyomatás előtt, az utólsó
coectúrát
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: correctúrát
, vagy is inkább át nézetet magam tehetném meg. A’ nyomdászok úgy is alkalmasint ismerik lakásomat (Kalap útcza, 15 szám, 1 ö
 [!]
[sic!]
emelet.) mert alig lehet előttem valami kedvetlenebb dolog, mintha dolgozatom hibásan nyomatik ki, mi már egy pár czikkemmel történt. –  
  Az irói segély-egylet számára is írtam egy történelmi komoly beszélyt;
n
Jegyzet
Az irói segély-egylet számára is írtam egy történelmi komoly beszélyt
– Ez már nem jelenhetett meg a Részvét könyvében. „Azonban remélvén, hogy az egylet az 1864-ik évre is ki adja albumát, ez évfolyamban minden esetre közölni fogom” (
Gyulai Pál
Gyulai Pál
Fáy András
Fáy András
nak, 453. 1863. máj. 22. GyPLev 502.). Az album második kötetének kiadására azonban nem került sor.
melyet pár nap múlva,
tek.
Szerkesztői feloldás: tekintetes
Gyulay Pál
Gyulai Pál
úrnak fogok átnyújtani.  
  Ki is megkülönböztetett tisztelettel maradtam  
  Kedves Uram Öcsémnek  
  alázatos szolgája,  
 
Fáy András
Fáy András
.  
 
Pest
Budapest
en, 20ik májusban, 1863.  
  U.I. Esedezem: méltóztassék egy levelkére
 [!]
[sic!]
felírni a kézirat vételét,
n
Jegyzet
méltóztassék egy levelkére felírni a kézirat vételét
– Erről nem maradt fenn adat.
hogy bizonyos lehessek annak illető kézhez történt adatása felől.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 594.) Kéziratos másolat: MTAK Kt Ms 3/6. 61–62.