Aranysárkány fejléc kép
 
SOLCZ FRIGYES – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1863. május
 
 
[szerkesztői feloldás]
Solcz
Solcz Frigyes
egy korábbi küldeménye felől érdekldik, illetve afelől, hogy elfogadhatóak-e a szepességi hun-regék.
n
Jegyzet
a szepességi hun-regék
A szepességiek két hún mondája (Ko 1864. II. 23– 24. sz. dec. 4. 546–547., dec. 11. 568–569.).
AJ
Arany János
1863. júliusi üzenete jelzi, hogy a cikk közölhető („A két hun monda. Stilaris igazitássat
 [!]
[sic!]
s egy helyreigazitó jegyzéssel adható lesz.” Ko 1863. II. 1. sz. júl. 5. 24.; AJÖM XII. 222., 554.). A közlemény a javítások miatt visszakerülhetett a szerzőhöz, ezért jelenhetett meg később. 1864 elején újabb szerkesztői üzenet ad róla hírt (talán egy újabb elveszett levélre válaszolva: „
S. F.
Solcz Frigyes
urnak Késmárk. A két monda nincs elfelejtve, csak alkalomra vár.” ( 1864. I. 1. sz. jan. 3. 24.; AJÖM XII. 241., 566.)
 
 

Megjegyzések:

elveszett. Utalás a levélre:
AJ
Arany János
szerkesztői üzenete: „
S. F.
Solcz Frigyes
urnak Késmárk. A czikk elhányódván szem elől, most már idejét multa. Nem is akarunk nyomozást tenni ama kinyomozhatatlan tárgyban. Hanem a hun regéket szivesen vennők.” ( Ko 1863. I. 22. sz. máj 31. 628.; AJÖM XII. 218., 552.) (1831–1912): e korszakban a késmárki középiskola tanára volt.