Aranysárkány fejléc kép
 
SZALAY LÁSZLÓ – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1863. május 20.
 
  Hogy „ Buda halála ” czímü
[törölt]
« n »
N
Beszúrás
ádasdyféle pályaművet e jeligével: „(Ethele) Budam fratrem suum propriis manibus interfecit sat.”
n
Jegyzet
„(Ethele) Budam fratrem suum propriis manibus interfecit sat.”
– „(Etele) bátyját, Budát saját kezével ölte meg stb.” Az idézet Kézai Simon Chronica Hungarorumából származik: „(Ethela
 [!]
[sic!]
Budam fratrem suum manibus propriis interfecit ” ( Monostory 1991. ) A Buda halála elnyerte a Nádasdy-díjat;
Ráth Mór
Ráth Mór
adta ki (1864).
kezemhez vettem, ezzel bizonyítom.  
 
est
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás:
Pest
Budapest
, május 20-án 1863.  
 
Szalay L.
Szerkesztői feloldás:
Szalay László
Szalay László
 
  a m. tud. Akademia tit.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 604.)